Registrace do soutěže⁠ 2023/24

„Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému HELUZ“

Popis soutěže:

Soutěž pro žáky 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních.

Úkolem soutěžících bude zhotovení projektu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu (manželský pár + dvě děti). Předpokládá se využití stavebních materiálů, typových detailů a doporučených řešení společnosti HELUZ a renomovaných partnerů vzdělávacího projektu STAWEBNICE.

Důležité termíny:

Registrace do soutěže nejpozději do 31. března 2024.
Soutěžní projekty musí být odevzdány do 19. 05. 2024 vedoucímu projektu na škole a pořadateli soutěže přes IFC Čtečku Stawebnice.
Vyhlášení školních kol proběhne po domluvě se školou v měsíci červnu/září 2024.

Zadání a podmínky soutěže jsou uvedeny v kapitole "Pravidla a požadavky soutěže".

V případě, že využívám již existující dispoziční řešení (např. zadané vedoucím soutěžní práce), níže uvádím autora použitého projektu a zdroj, odkud jsem čerpal.

V případě dotazů se obraťte na:
Ing. Zdeňka Kobzu: +420 736 678 264, kobza@heluz.cz
Ing. Kristýnu Richterovou: +420 734 433 444, richterova@heluz.cz
Odesláním vyjadřuji svůj svobodný, jednoznačný, konkrétní a nepodmíněný souhlas s evidencí a zpracováním mých osobních údajů v rámci účasti v soutěže.

Copyright © 2023 Heluz cihlářský průmysl v.o.s. Všechna práva vyhrazena.