První regionální soutěž zednických oborů HELUZ zedník 2024 v ČR již zná své vítěze!

Dne 19. března 2024 uspořádalo Střední odborné učiliště stavební v Opavě ve spolupráci s firmou HELUZ cihlářský průmysl a. s. oblastní regionální soutěž zednických oborů Heluz 2024. Díky partnerství pořadatelské školy s partnerskou školou v polské Racibórzi dokonce i s mezinárodní účastí. Partnerem soutěže byly i Slezské stavby Opava s. r. o.

Dvoučlenná družstva zednických oborů se utkala ve zdění soutěžního fragmentu z cihelného systému HELUZ, konkrétně postavením zdi z cihelných bloků HELUZ FAMILY 44 s okenním otvorem a přilehlou příčkou. Rozhodcovská komise hodnotila m.j. svislost zdiva, horizontální rovinu, rozvržení tvarovek, provedení napojení příčky na nosnou obvodovou zeď, rovinnost zdiva, dodržování technologického postupu, bezpečnost práce …

Soutěžní zadání nejlépe zvládli David Molnár a Miroslav Ambrož ze Středního odborné učiliště stavebního v Opavě. Druhé místo obsadili žáci ze Střední školy technické a zemědělské z Nového Jičína a na třetím místě se umístili reprezentanti Střední školy technických oborů, Havířov – Šumbark.

Na nepopulárním čtvrtém místě skončili zástupci spolupořadatelské družební školy z Polské Ratiboře. Nutno podotknout, že uznání za předvedený výkon patří taktéž zástupcům ze Střední odborné školy stavební a dřevozpracující z Ostravy a reprezentantům Odborného učiliště a Praktické školy z Hlučína. Výsledky byly těsné a o pořadí rozhodovaly opravdu maličkosti.

Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami dle umístění, které si za svůj výkon bezpochyby zasloužili. První dvě vítězná družstva se zároveň svým výsledkem kvalifikovaly na největší zednickou soutěž pořádanou v naší republice ŘEMESLO SKILL 2024, která se bude konat v měsíci září ve Vysokém Mýtě. HELUZ bude jako každý rok u toho a odmění nejlepší zedníky v kategorii Mistr zedník HELUZ 2024.

Pro pedagogy, kteří žáky doprovázeli byl připraven zajímavý program v podobě školení, seznámení se s novinkou věncovkou HELUZ RAPID a aktuálními možnostmi podpory výuky na partnerských SOU stavebních. Pořádající škola zařídila návštěvu výrobních prostor papírny Smurfit Kappa v Žimrovicích.

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou účast, nasazení a reprezentaci jak škol, tak i zednického oboru. Partnerské spolupořadatelské škole patří obrovský dík za perfektní organizaci soutěže.

Zpět

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.