Soutěž LEVEL UP

Společnost HELUZ vyhlašuje 2. ročník soutěže s názvem HELUZ LEVEL UP, který je pokračováním soutěže Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému HELUZ a partnerů projektu STAWEBNICE. Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků obor pozemní stavby.

Zapoj se do soutěže a buď o krok dál před ostatními!
Zadání a potřebné informace k soutěži najdete v interaktivní příručce Stawebnice v sekci UČEBNICE. 

UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE: 15.11.2021

Stawebnice

Stawebnice je interaktivní příručka pro budoucí profesionály v oblasti zděných staveb (primárně určena pro studenty a pedagogy SPŠ a SOU stavební). Tuto aplikaci lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak pro samostudium. Aplikaci mohou využívat i ostatní zájemci o stavební obor.

Stawebnice VR

Stawebnice VR je druhou aplikací, která obsahuje 3D obsah aplikace Stawebnice, zobrazitelný ve 3D nebo virtuální realitě na mobilním telefonu (s 3D brýlemi CARDBOARD). Pro dodání brýlí do středních průmyslových a učňovksých škol se na nás obraťte. 

Stawebnice je neziskovým projektem pro vzdělávání mladých stavařů, který inicioval přední český výrobce cihelného systému HELUZ. Dalšími partnery projektu jsou renomované společnosti: Bramac, Schiedel, FrankenMaxit, Sulko, Velux, Cegra, Česká agentura pro standardizaci.

  Cegra  ČAS

Autory obsahu jsou odborníci z partnerských společností a vyzvaní odborníci.

Kontakt:

Ing. Kristýna Richterová
správkyně a redaktorka projektu Stawebnice
mobil: + 420 734 433 444
email: richterova@heluz.cz

 

Informace o verzi aplikace

V nové verzi Stawebnice (3.6) došlo k doplnění obsahu hlavně o část věnující se BIM. Jedná se o oficiální texty zpracované Českou agenturou pro standardizaci odpovídající rámcovým vzdělávacím programům pro střední stavební školy od školního roku 2021/2022. Byla zpřehledněna stránka obsahu. Došlo k vylepšení uživatelského komfortu. Doplněna nová videa.

STAWEBNICE je propojený systém

Registrace pedagogů

Pro registraci pedagogů je určena stránka 

ucitel.stawebnice.online/ / manuál pro učitele

Každý pedagog má možnost založit si volně svůj účet pro správu aplikace Stawebnice, a v ní si pak může dotvářet obsah příručky tak, aby perfektně vyhovoval jeho učebním postupům. Jedna z funkcí aplikace je i možnost zkoušení nabytých znalostí studentů pomocí již zavedených nebo i vlastních testů. Po jejich vyplnění nabízí systém okamžitě tabulku s výsledky testů a poskytne tak pedagogovi velmi rychlou zpětnou vazbu o stupni pochopení problematiky ze strany studentů.

Ovládání aplikace

Stawebnice - ovládání

Pokyny pro ovládání teoretické části

Stawebnice - obsah

menu

Tento symbol vpravo nahoře vrací na hlavní menu aplikace.

Při dolním okraji jsou umístěny ovládací prvky pro prohlížení teoretické části (Předchozí / Obsah / Další).

Instalace na PC

PC verzi aplikace si stáhněte z výše uvedeného odkazu do svého počítače.
Zabalený soubor rozbalte (např. pomocí aplikace 7-ZIP) .

V rozbalené složce spusťte soubor „Stawebnice“ – viz. obrázek níže .
Doporučujeme si vytvořit zástupce a umístit ho na plochu operačního systému (přes pravé tlačítko myši).