Stawebnice je interaktivní příručka pro budoucí profesionály v oblasti zděných staveb (primárně určena pro studenty a pedagogy SPŠ a SOU stavební). Tuto aplikaci lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak pro samostudium. Aplikaci mohou využívat i ostatní zájemci o stavební obor.

Stawebnice je neziskovým projektem pro vzdělávání mladých stavařů, který inicioval přední český výrobce cihelného systému HELUZ. Dalšími partnery projektu jsou renomované společnosti: Bramac, Schiedel, FrankenMaxit, Sulko, Velux, Cegra, Česká agentura pro standardizaci.

  Cegra  ČAS

Autory obsahu jsou odborníci z partnerských společností a vyzvaní odborníci.

Kontakt:

Ing. Kristýna Richterová
správkyně a redaktorka projektu Stawebnice
mobil: + 420 734 433 444
email: richterova@heluz.cz

 

Informace o verzi aplikace

V nové verzi Stawebnice (3.0) došlo k doplnění obsahu hlavně o část věnující se BIM. Jedná se o oficiální texty zpracované Českou agenturou pro standardizaci odpovídající rámcovým vzdělávacím programům pro střední stavební školy od školního roku 2021/2022. Byla zpřehledněna stránka obsahu. Došlo k vylepšení uživatelského komfortu. Doplněna nová videa.

STAWEBNICE je propojený systém

Registrace pedagogů

Pro registraci pedagogů je určena stránka 

ucitel.stawebnice.online/ / manuál pro učitele

Každý pedagog má možnost založit si volně svůj účet pro správu aplikace Stawebnice, a v ní si pak může dotvářet obsah příručky tak, aby perfektně vyhovoval jeho učebním postupům. Jedna z funkcí aplikace je i možnost zkoušení nabytých znalostí studentů pomocí již zavedených nebo i vlastních testů. Po jejich vyplnění nabízí systém okamžitě tabulku s výsledky testů a poskytne tak pedagogovi velmi rychlou zpětnou vazbu o stupni pochopení problematiky ze strany studentů.

Ovládání aplikace

Stawebnice - ovládání

Pokyny pro ovládání teoretické části

Stawebnice - obsah

menu

Tento symbol vpravo nahoře vrací na hlavní menu aplikace.

Při dolním okraji jsou umístěny ovládací prvky pro prohlížení teoretické části (Předchozí / Obsah / Další).

Instalace na PC

PC verzi aplikace si stáhněte z výše uvedeného odkazu do svého počítače.
Zabalený soubor rozbalte (např. pomocí aplikace 7-ZIP) .

V rozbalené složce spusťte soubor „Stawebnice“ – viz. obrázek níže .
Doporučujeme si vytvořit zástupce a umístit ho na plochu operačního systému (přes pravé tlačítko myši).