Převody jednotek

V roce 1990 byla v ČR zavedena MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK označovaná zkratkou SI. Soustava SI obsahuje sedm základních veličin se sedmi základními jednotkami.

Základní jednotky SI soustavy

Veličina Název jednotky Značka
délka metr m
hmotnost kilogram kg
čas sekunda s
elektrický proud ampér A
termodynamická teplota kelvin K
svítivost kandela cd
látkové množství mol mol

Výpočetní pomůcka obsahuje následující převody jednotek

Základní pravidla pro práci s různými jednotkami

Do výpočetních vzorců je vhodné dosazovat číselné hodnoty v základních jednotkách pro získání správného číselného výsledku. 

Ve statických výpočtech se také používají tzv. sady jednotek, při jejichž použití dostaneme také správný číselný výsledek.
Příkladem mohou být tyto sady jednotek:

  • newton [N], milimetr [mm] a megapascal [MPa]
  • kilonewton [kN], metr [m] a pascal [Pa]

Dávejte také pozor při dosazování hodnot do vzorce – např. nikdy nesmíte sčítat hodnoty kN/m2 s hodnotami v kN/m.

Odvozené jednotky –⁠ výběr

Veličina Rozměr jednotky Název jednotky Značka
rovinný úhel 1 radián rad
kmitočet s-1 hertz Hz
rychlost m∙s-1 metr za sekundu m∙s-1
zrychlení m∙s-2 metr za sekundu na druhou m∙s-2
síla m∙kg∙s-2 newton N
tlak m-1∙kg∙s-2 pascal Pa
energie, práce, teplo m2∙kg∙s-2 joule J
výkon m2∙kg∙s-3 watt W
elektrický náboj s∙A coulomb C
elektrické napětí m2∙kg∙s-3∙A-1 volt V
elektrický odpor m2∙kg∙s-3∙A-2 ohm Ω
elektrická vodivost m-2∙kg-1∙s3∙A2 siemens S
magnetická indukce kg∙s-2∙A-1 tesla T
světelný tok cd∙sr lumen lm
osvětlení m-2∙cd∙sr lux lx

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.