Výkon

=

Základní údaje

Výkon je skalární veličinou, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.

Název veličiny Výkon
Značka veličiny P
Základní jednotka  watt
Značka základní jednotky W

Výkon lze rozlišit jako:

  • Okamžitý výkon výkon v určitém časovém okamžiku
  • Průměrný výkon výkon v určitém časovém intervalu

Uplatnění ve stavební praxi

Potřebný výkon je zapotřebí stanovit u návrhu technických zařízení, která jsou instalována v interiéru i v exteriéru. Může se jednat například o stanovení potřebného výkonu tepelného čerpadla, topení, klimatizace, výtahu nebo kupříkladu stavebního stroje. 

Tepelné čerpadlo Stavební stroj Výtah
Tepelné čerpadlo Stavební stroj
Výtah

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.