Čas

=

Základní údaje

Čas patří mezi základní fyzikální veličiny soustavy SI a označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky nebo časový údaj (okamžik) stanovený od zvoleného počátečního nulového bodu na časové ose. Základní jednotkou času jsou sekundy [s].

Název veličiny Čas
Značka veličiny t
Základní jednotka (SI) sekunda
Značka základní jednotky SI s

Uplatnění ve stavební praxi

Pro stavební praxi je práce s časem nedílnou součástí každé výstavby objektu. Pro výstavbu objektu je zapotřebí sestavit časový harmonogram stavby a během stavby následně dodržovat technologické přestávky, které jsou charakteristické zejména pro betonáž, penetrace či omítky. 

Veličina čas se také používá i pro další výpočty, kterými jsou například: 

  • Dráha rovnoměrného pohybu
  • časově nelineární analýza
Model konstrukce Betonáž lamely 2 100 let od betonáže zárodku

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.