Stupně a radiány

=

Úhlový stupeň

Úhlový stupeň je jednotkou pro měření velikosti úhlu. Jeden stupeň (1°) je roven velikosti 1/360 plného oblouku.

Druhy úhlů

Nulový úhel Ostrý úhel Pravý úhel
Nulový úhel Ostrý úhel Pravý úhel
Tupý úhel Přímý úhel Plný úhel
Tupý úhel Přímý úhel Plný úhel

Oblouková míra

Oblouková míra se určuje v radiánech [rad] a kde π rad je rovno 180°.

1 rad = 180°/π

Úhly vyjádřené v radiánech


Uplatnění ve stavební praxi

Se stupni a radiány se ve stavební praxi setkáváme v projektování, v oboru geodézie a také přímo na stavbě při vytyčování a vyměřování stavby.

Pravoúhlý trojúhelník 3-4-5

V praxi se Vám může také hodit následující postup, který Vám umožní jednoduše zhotovit pravý úhel na stavbě. Pravý úhel se nachází naproti nejdelší straně trojúhelníka a jeho délky stran jsou v tzv. Pythagorejském poměru – nejjednodušší pro zapamatování je trojice čísel udávající poměr stran 3-4-5. Na stavbě pak stačí odměřit 3 provázky – jeden o délce 3 díly, jeden o délce 4 díly a poslední o délce 5 dílů. Jejich konce spojíte, poté napnete a následně dostanete výsledný pravoúhlý trojúhelník. 

Vytyčování a vyměřování stavby Vytyčování a vyměřování stavby  

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.