Hmotnost

=

Základní údaje

Hmotnost patří mezi základní fyzikální veličiny soustavy SI a její základní jednotkou jsou kilogramy [kg]. Hmotnost vyjadřuje základní vlastnost všech hmotných objektů, která se ve fyzikálních jevech projevuje setrvačností a vzájemným přitahováním hmotných objektů. 

Název veličiny Hmotnost
Značka veličiny m
Základní jednotka (SI) kilogram
Značka základní jednotky SI kg

Uplatnění ve stavební praxi

Veličina hmotnost vstupuje do mnoha výpočtů, které ke stavební praxi potřebujeme. Jedná se zejména o výpočet zatížení (stálého, proměnného) na stavební konstrukci, o výpočet únosnosti konstrukce nebo nosnosti stavebních strojů.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.