Objem

=

Základní údaje

Objem je fyzikální veličinou, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá dané těleso v prostoru. 

Výpočet objemu základních geometrických těles naleznete ve výpočetní pomůcce Objem a povrch.

Název veličiny Objem
Značka veličiny V
Základní jednotka metr krychlový
Značka základní jednotky m3

Uplatnění ve stavební praxi

S výpočtem objemu se ve stavební praxi můžete setkat například při určování OBESTAVĚNÉHO PROSTORU (viz ČSN 73 4055), který udává objem stavby v m3. Dále pak ve výkazu výměr materiálu, kde se především zemní práce a základy uvádí v m3.

Obestavěný prostor celkem Obestavěný prostor základů
OP celkem OP základů
   
Obestavěný prostor stavby Obestavěný prostor zastřešení
OP stavby OP zastřešení

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.