Obsah

=

Základní údaje

Obsah je geometrickou veličinou, která vyjadřuje velikost plochy, kterou daný útvar v rovině zaujímá.

Výpočet obsahu základních geometrických útvarů naleznete ve výpočetní pomůcce Obsah a obvod.

Název veličiny Obsah
Značka veličiny S, A
Základní jednotka metr čtvereční
Značka základní jednotky m2

Uplatnění ve stavební praxi

Ve stavební praxi je výpočet obsahu nedílnou součástí při sestavování výkazu výměr výpočet potřebné plochy podlahy, obkladaček, pro malbu místnosti apod.

Pokládka keramické podlahy

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.