Zelené střechy a modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou v zastavěných oblastech. Tyto prvky se v architektuře a urbanismu využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech a zlepšení klimatu. Jejich vliv na kvalitu životního prostředí, města a zdraví lidí je velmi významný. Modrozelená infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání a hospodaření s dešťovou vodou či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy flórou, zvyšuje rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, kvalitu půdy a stav podzemních vod, snižuje znečištění ovzduší, zlepšuje mikroklima, omezuje přehřívání a snižuje riziko povodní a extrémního sucha.

Přínosy a výhody prvků modrozelené infrastruktury

Přínosy a výhody prvků modrozelené infrastruktury

Detaily pro zelené střechy najdete pod následujícím odkazem.

Extenzivní zelená střecha

Nejčastějším typem ozeleněných střech jsou právě tyto skladby s nízkou suchomilnou vegetací. Jsou nenáročné na údržbu a také jsou cenově nejdostupnější. Mezi doporučené rostliny patří rozchodníky, netřesky a další rostliny, které se zvládnou vypořádat s extrémními podmínkami na střechách. Vzhled a barva rozchodníků se v průběhu roku mění. Tento typ zelené střechy zadrží více vody než střecha bez ozelenění. Zároveň je lehká a vhodná tedy i na rekonstrukce rodinných domů, pergoly, ...

Extenzivní zelená střecha

Polointenzivní zelená střecha

Vegetace polointenzivní zelené střechy je tvořena suchomilnými travinami a bylinami, které jsou stále ještě nenáročné na údržbu. Vegetace může vyžadovat občasné dodatečné zavlažování. Skladba je kvůli vyššímu přitížení konstrukce vhodná především na novostavby. Po ověření statické únosnosti lze navrhnout i na rekonstrukce.

Polointenzivní zelená střecha

Intenzivní zelená střecha

Výška souvrství intenzivní zelené střechy závisí na navržené skladbě zeleně. Obvykle se pohybuje od 300 mm pro trávník, 500 mm pro keře až po 1000 mm pro vzrostlé stromy. Intenzivní zeleň vyžaduje stálou péči a údržbu s  automatickou závlahou. Náročnost údržby je srovnatelná s údržbou zahrady na terénu. Plánování intenzivního ozelenění by mělo být v souladu s širší návazností na projekt budovy. Vysoké rostliny mají vliv kromě statiky také na oslunění a údržbu navazujících prostor. Nejsou zpravidla vhodné pro rekonstrukce.

Intenzivní zelená střecha

Biodiverzní zelená střecha

Biodiverzní zelená střecha funguje v maximální harmonii s okolní faunou a flórou, zajišťuje druhovou pestrost pro drobné živočichy, hmyz a rostliny. Rozmanité prostředí, materiály a neživé prvky vytváří pestrá stanoviště pro různé druhy. Biodiverzní střecha je nenáročná na údržbu a přináší výrazné ekologické benefity. Skladba je díky nízkému přitížení konstrukce určená pro novostavby i rekonstrukce. Vhodná pro rodinné a bytové domy, administrativní a veřejné stavby. Desky z hydrofilní vlny zvyšují hydroakumulační schopnosti souvrství, skladbu vylehčují a umožňují modelaci terénu. Použití drenážní nopové folie a filtrační textilie je odvislé od výpočtu drenážní kapacity.

Biodiverzní zelená střecha

Solární zelená střecha

Fotovoltaické panely jsou jednou z možností, jak využívat obnovitelné zdroje energie. Kombinace těchto panelů a zelené střechy přináší mnoho výhod. Tou zásadní je výrazné zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů díky nižší okolní teplotě vzduchu, ke které přispívá zelená střecha.

Více o plochých střechách s fotovoltaickými panely najdete v kapitole: Plochá střecha s fotovoltaickými panely.

Solární zelená střecha

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.