Plochá střecha s fotovoltaickými panely

V současné době narůstá počet instalací fotovoltaických panelů na ploché střechy různých typů staveb. Solární záření je obnovitelný zdroj energie, který může přispět k výraznému snížení provozních nákladů a uhlíkové stopy budovy. Vlastní fotovoltaická elektrárna může také přispět k nezávislosti budovy na veřejné elektrické síti. Instalace fotovoltaických panelů na střechu má specifické požadavky. Na co je nezbytné se zaměřit a co musí splňovat tepelný izolant umístěný pod FVE panely?

Jaká jsou rizika při instalaci FVE panelů na ploché střeše:

  • Nedostatečně pevný poklad, vysoká hmotnost FVE panelů
  • Poškození povlakové hydroizolace při realizaci FVE panelů
  • Prošlapání tepelného izolantu při realizaci FVE panelů
  • Požární bezpečnost stavby při instalaci technologie FVE panelů na ploše střechy

Co musí splňovat tepelný izolant ve střešní skladbě s FVE panely:

  • Dostatečné mechanické a pevností vlastnosti horní vrstvy tepelného izolantu
    • Pevnost v tlaku
    • Bodové zatížení
  • Nehořlavost, požární uzavření konstrukce z horní strany

Ukázky vhodných skladeb pro ploché střechy s FVE panely

SG CombiRoof (kombinace minerální vlny a EPS, horní vrstva tepelné izolace Isover XH)

SG TopRoof (celovatové skladby, minerální izolace s kolmým nebo podélným vláknem, horní vrstva tepelné izolace Isover XH)

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.