Teplota

=

Základní údaje

Teplota je základní veličinou soustavy SI, která charakterizuje tepelný stav hmoty. Základní jednotkou termodynamické teploty je kelvin [K], vedlejší poté stupně Celsia [°C].

Nejnižší možná teplota: teplota absolutní nuly = 0 K (-273,15 °C)

Teplota je také hlavním pojmem termiky a klíčovou veličinou pro popis tepelných jevů.

Název veličiny Teplota
Značka veličiny t, T
Základní jednotka (SI) kelvin
Značka základní jednotky SI K

Uplatnění ve stavební praxi

Teplota vstupuje do mnoha výpočtů ve stavební praxi, zejména pak výpočtů související se stavební fyzikou. Jmenovat lze výpočet pro:

  • Hustota tepelného toku konstrukcí, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla
  • Prostup tepla konstrukcí
  • Rozdělení teploty v konstrukci
  • Tepelná bilance v prostoru
  • Vlhkostní bilance vzduchu
Průběh teploty v jednovrstvé konstrukci software Area

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.