Montáž zateplení ploché střechy

Postup montáže – Spádování jednoplášťové ploché střechy pomocí polystyrenu (EPS) nebo pomocí minerální vlny (MW)

Spádová deska

Spádování slouží k vytvoření spádu. Nejčastěji se jedná o postupný pokles tloušťky hydroizolační vrstvy ve směru odtoku ploché střechy.

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu se neosvědčily, protože vlivem dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi střechy apod.). Podle ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ má být sklon povlakové hydroizolační vrstvy nejméně 1°. Správně navržené a provedené vyspádování ploché střechy pomocí spádových desek (klínů) prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelně izolační schopnost a zvyšuje hydroizolační bezpečnost.

Spádování pomocí minerální izolace

U střech skladů, hal a průmyslových objektů se používají především minerální izolace, které zaručují vyšší požární odolnost a akustické vlastnosti. V případě požáru bezpečně chrání konstrukce před ohněm – zabraňují šíření plamene a nezvyšují požární zatížení konstrukce. Díky svým dobrým zvukopohltivým vlastnostem přispívají výrobky z minerálních izolací i k ochraně lidí před nežádoucím hlukem, který jde zvenčí i zevnitř ven.

Spádování pomocí desek MW se provádí většinou ve spádu 2 %, ale na zakázku jde provést jakýkoliv spád do 15 %. V nabídce jsou spádové desky se spádem v jednom směru, ale i klíny se spády ve 2 směrech.

Spádování pomocí EPS

Spádování plochých střech pomocí spádových desek EPS je v současnosti nejpoužívanějším způsobem spádování plochých střech. Spádové klíny EPS pro spádování plochy se vyrábějí s nejmenší tloušťkou 20 mm. Výjimku tvoří rozháněcí klíny EPS do úžlabí, kdy se provádějí s minimální tloušťkou do 5 mm.

Pokládka spádových klínů na ne zcela rovný povrch se neliší od postupu u jiných izolačních desek. Obecně tedy záleží na velikosti nerovnosti. Jako vyrovnávací vrstvy se používají různé typy suchých násypů, popř. vyrovnávky jiným materiálem (např. přířezy asfaltových pásů apod.).

 
Výhody spádování plochých střech s EPS
 

+ Suchý montážní proces

+ Rychlý postup prací 

+ Minimální přitížení konstrukce

+ Žádné dilatační spáry

+ Možnost dodávky libovolných spádů. Pro jednoduchost pokládky se však využívají především spády po 0,5 % (většinou 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 % atd.). 

+ Ekonomické řešení  

+ Technická podpora (návrh spádování zdarma) 

+ Běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500 mm 

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.