Montáž izolace Isover LAM

Nižší náklady na energie u halových staveb zaručí kvalitní izolace. Na ploché, požárně odolné střechy z trapézového plechu se výborně hodí Isover LAM – unikátní tepelně izolační systém, který vyniká nízkou hmotností a snadnou manipulovatelností. Při správném položení vám bude sloužit desítky let.

1. Pokládka parozábrany

Prvním krokem je položení parotěsné fólie nebo asfaltového pásu na vrch nosné konstrukce z trapézových plechů.

1. Pokládka parozábrany

2. Pokládka střešních lamel

Na parozábranu přijde vlastní tepelná izolace. Aby se lamely nepoškodily, obraťte každou část o 90° už na paletě. Teprve pak izolaci pokládejte, a to pokaždé kolmo na vlnu trapézového plechu.

Izolační systém můžete zpevnit výplní trapézového plechu. Nicméně i bez výplně jsou položené lamely stabilní a pevné. 

2. Pokládka střešních lamel

3. Umístění horní vrstvy

Lamely se překrývají horní vrstvou v podobě izolačních desek Isover S nebo Isover S-i. Obě mají podélnou orientaci vláken, která umožní jednodušší pohyb na střeše.

3. Umístění horní vrstvy

4. Aplikace hydroizolačního souvrství

Po pokládce tepelné izolace následuje hydroizolační vrstva. Ta může být fóliová nebo ve formě asfaltových pásů a zajišťuje se mechanickým kotvením proti účinkům sání větru. Spoje hydroizolační vrstvy pak očistěte a pečlivě svařte, nejlépe svářecím automatem.

4. Aplikace hydroizolačního souvrství

Video: Montáž zateplení ploché střechy


 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.