Montáž vegetační střechy

Realizace vegetačních souvrství z hydrofilní minerální vlny je podobné jako realizace skladeb se substráty. Se vzrůstajícím sklonem střechy obvykle roste i náročnost realizace. Desky z minerální vlny mají ale na rozdíl od substrátu pevný tvar a je poměrně jednoduché realizovat i velmi strmé střechy.

Typově rozlišujeme extenzivní, polointenzivní a intenzivní typy vegetačních střech. Rozdíl mezi nimi je nejenom v zeleni a jejich využití, ale i ve skladbě střechy, tloušťce izolace a také tloušťce substrátu. V následujícím postupu se pokusíme obsáhnout informace ke všem podobám zelených střech.

1. Ověření nosnosti

Před výběrem konkrétního řešení je potřeba zjistit, zda má naše střecha dostatečnou nosnost pro danou úpravu.

POZOR: V potaz se musí brát váha izolace i substrátu, a to také při plném nasycení vodou.

2. Hydroizolace

Prvním krokem je položení hydroizolace, která musí být odolná proti prorůstání kořenů. Fólie se svařuje, nebo alespoň lepí v návaznostech.

POZOR: Při nesvaření hrozí prorůstání kořenů do spodních vrstev izolace. Pokud střecha nemá hydroizolaci odolnou proti prorůstání, musí se použít alespoň dodatečná kořenu-odolná fólie.

3. Separace

Separační fólie se používá k ochraně před protlačením nopů z drenážní vrstvy. K tomuto účelu se používá netkaná geotextilie gramáže 300 g/m2.

POZOR: Tuto vrstvu můžete vynechat u menších střech či střech s malým sklonem, u kterých není potřeba zadržovat vodu pomocí nopových fólií.

4. Drenáž

Drenážní nopová fólie slouží pro zadržení a postupné propouštění vody. U šikmé vegetační střechy je potřeba využít fólii s odtékacími cestami mezi nopy, aby mohla voda přetékat a zavlažovat střechu rovnoměrně.

POZOR: Dejte pozor, abyste tuto vrstvu neotočili vzhůru nohama, čímž by se nemohli kalíšky plnit vodou a tato vrstva by ztrácela svoji funkčnost. U šikmé střechy nezapomeňte, že odtékací otvory musí být po směru spádu střechy.

TIP: U plochých střech se odvádění vody zajišťuje také spádováním ke vpustím, které by mělo být alespoň 3 %.

5. Drenážní zpomalovače

U šikmých vegetačních střech se přidávají vrstvy drenážních zpomalovačů, aby voda neodtékala ze střechy příliš rychle. Nejčastěji jsou zhotoveny z pásku hydroizolace, který se vkládá mezi dvě desky minerální vlny. 

POZOR: Pásky zpomalovačů vkládejte kolmo ke spádu střechy.

TIP: Kromě „měkkých“ zpomalovačů lze použít i zpomalovače z poplastovaných plechů, které jsou pevnější. Tyto zpomalovače se přivaří napevno k hydroizolaci. Je ale nutné, aby tyto plechy byly kratší než minerální vlna pro správnou funkčnost střechy. 

6. Filtrační textilie

Pokud používáte jemnozrnný substrát, umístěte nad nopovku filtrační textilii, která ji ochrání před zanesením nečistot ze substrátu. Používejte vpichovanou textilii, která má hmotnost jen 100 g/m2.

POZOR: Pokud byste použili například tkanou textilii s hmotností 300 g/m2, může se snadno ucpat a systém by pak přestal odvádět vodu.

7. Minerální vlna

Do zelených střech je nutné použít desky z Isover Flora – desky pro běžné použití v ploché i šikmé střeše, ale mohou se použít například i v jezírkách. U strmějších střech nebo jako vyztužující vrstvu nad panely Isover Flora v místech častějšího provozu využijte Isover Intense se silnější hydroakumulací.

U šikmých vegetačních střech se minerální vlna používá vždy pouze v jedné vrstvě (50 nebo 100 mm), z důvodu snadnějšího kotvení systému. Takováto tloušťka spolu se slabou vrstvou substrátu postačí pro pěstování většiny rostlin určených k ozelenění šikmých střech. 

8. Kotvení

Úsporné střechy větších rozměrů, kde je pouze slabá vrstva substrátu, a dále pak šikmé vegetační střechy je nutné kotvit. Používají se speciální sítě nebo gridy, které mají dostatečnou pevnost a nevytlívají. Používají se poplastovaná skelná vlákna (Vertex G), nebo PES/PVC.

TIP: Je možné zakoupit rozchodníkové koberce zapěstované v ekorastru. Ty vytvářejí kompaktní vrstvu, který se již nemusí kotvit.

9. Substrát

Desky z hydrofilní vlny se v systémech vegetačních střech doplňují substrátem. V případě extenzivní střech se jedná o substrát na bázi minerálních komponentů.

POZOR: Substrát nesmí obsahovat materiál na bázi hlíny, který je nevhodný pro extenzivní střešní zahrady. Rostliny, které se na výsadbu používají, jsou většinou suchomilné a velká nasákavost takového materiálu by pro ně mohla být nebezpečná.

TIP: U extenzivní ploché střechy se většinou využívá hrubozrnný substrát, díky čemuž poté ze skladby střechy můžete vynechat filtrační i nopovou vrstvu.

10. Rostliny

Ploché střechy malých rozměrů je možné osázet ručně jednotlivými rostlinami. Sází se přímo do jamky v minerální vlně, která se vykrojení nožem, nejlépe speciálně upraveným na řezání izolace.

TIP: U šikmých střech se používají předpěstované rozchodníkové nebo trávníkové koberce. Kromě standardních rozchodníkových rohoží je možné na šikmou střechu použít i zapěstované ekorastry.

Video: Montáž zateplení vegetační střechy

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.