Montáž zateplení soklu (EPS)

Při zateplování objektu je nutné nepodcenit zateplení soklu. K podstatnému snížení tepelných ztrát u základů pomůže polystyren EPS – např. Isover EPS Sokl 3000 – který navíc zamezí kondenzaci vlhkosti a jejímu transportu do vyšších částí domu. Skvěle tak doplní použitou hydroizolaci.

Postup montáže

V první řadě musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Podklad je vhodné například omýt tlakovou vodou. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem.

Dále je důležitý výběr správného materiálu. Materiál na izolaci soklu by neměl být hladký, ale zdrsněný, popřípadě by měl mít vaflovou strukturu. Pokud by byl povrch materiálu příliš hladký, omítka nebo obklad může ze soklu časem opadávat. 

1. Příprava podkladního nátěru

Podkladní nátěr vyrobíte dle pokynů výrobce pro daný zakoupený produkt (např. 1 díl lepící hmoty + 10 dílů čisté vody). Pokud se izolace lepí celoplošně, omeťte uvolněný pískový posyp štětkou a natřete podkladním nátěrem povrch izolačního pásu.

1. Příprava podkladního nátěru

2. Kontrola hydroizolační vrstvy

Ještě, než sokl osadíte tepelnou izolací, ověřte si tlakem dlaní a prstů, že je hydroizolace správně celoplošně nalepená na podklad. Případné bubliny prořízněte, přilepte a doizolujte.

2. Kontrola hydroizolační vrstvy

3. Lepící hmota

K přilepení izolačních desek potřebujete lepicí hmotu (vhodně zvolit dle doporučení výrobce) spolu s práškovou složkou pro urychlení tuhnutí. Práškovou složku do hmoty zamíchejte míchadlem stavebních směsí nastaveným na nízké otáčky.

3. Lepící hmota

4. Nanesení lepidla na izolaci

Lepicí hmotu naneste na desky celoplošně. Využijte k tomu ideálně zubové hladítko s velikostí zubů minimálně 10 na 10 mm. Vyvarujte se lepení na body, v případě soklových desek je nedostatečné a nepoužívá se.

4. Nanesení lepidla na izolaci

5. Lepení desek

Izolační EPS desky s lepicí hmotou přitiskněte k podkladu. Rovinnost v průběhu montáže kontrolujte svisle i vodorovně pomocí vodováhy a desky zajistěte podpěrami proti sjíždění. Udržte izolaci podepřenou po dobu několika hodin, než lepidlo dostatečně zaschne.

5. Lepení desek

Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 4-6 ks/m2.

Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu.

6. Řezání izolace

K řezání soklových desek EPS si na pomoc vezměte elektrickou nebo ruční pilu na izolanty. Zjistíte, že oproti deskám z extrudovaného polystyrenu XPS se ty soklové řežou mnohem snadněji. 

6. Řezání izolace

7. Spáry

Pokuste se izolaci lepit tak, aby mezi deskami nevznikaly spáry. Pokud se to přece jen stane, existuje snadné řešení. Spáry do velikosti 2 mm ponechejte a při rozmezí 2–5 mm vyplňte přířezem izolační desky nebo polyuretanovou pěnovou hmotou. Se spárami nad 5 mm ztrácí izolace účinnost.

7. Spáry

8. Dokončení

Teď už zbývá jen konečná povrchová úprava. Izolační desky opatříte lepidlem a omítkou, případně obkladem.

8. Dokončení

Video: Montáž zateplení soklu

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.