Druhy cihelného zdiva

Vyráběné cihly lze rozdělit podle jejich použití pro zdivo chráněné a pro zdivo trvanlivé.

Chráněné zdivo je takové zdivo, které je po zhotovení chráněno proti nepříznivým povětrnostním vlivům jako je pronikání vlhkosti (např. zemní vlhkost, déšť), Cihly určené pro chráněné zdivo se v České republice používají zejména pro konstrukce stěn domů v pozemním stavitelství – pro stavbu obvodových a vnitřních stěn domů a průmyslových objektů. Zdivo z těchto děrovaných cihelných bloků se v naprosté většině musí chránit proti pronikání vlhkosti např. vhodným typem omítek či vodě nepropustného obkladu – nejčastěji s odvětrávanou mezerou. Cihly určené pro chráněné zdivo nejsou mrazuvzdorné, to znamená, že pokud jsou cihly vlhké, tak je jejich odolnost proti působení cyklického zmrazování a rozmrazování relativně nízká.

Trvanlivé zdivo je složeno z takových prvků – cihel a malty – které dokáží odolávat působení vlhkosti, mrazu a určité agresivitě prostředí (vodorozpustným solím). Jedná se např. o zdivo pro zhotovení lícových stěn, plotů či o zdivo kanalizačních kanálů bez dodatečných povrchových úprav. V případě budování trvanlivého zdiva je zvlášť důležité používat všechny materiály určené pro tento druh zdiva v souladu s technologickými předpisy. Jejich nedodržením by došlo ke zbytečnému poškození zdiva (např. vápenné výkvěty z nevhodně použité malty) a k finančně náročným opravám.

Namáhání zdiva vlhkostí dle druhu konstrukce
Namáhání zdiva vlhkostí dle druhu konstrukce.

Namáhání zdiva vlhkostí dle druhu konstrukce.

Poznámka:

Rozsah oblastí vystavených provlhčením je ovlivněn makropodmínkami prostředí

  1. střecha bez převisu
  2. lodžie
  3. kryt s přesahem a okapnicí
  4. vnější omítka
  5. stěna s nadezdívkou (atikou)
  6. střecha s převisem
  7. revizní šachta
  8. volně stojící stěna
  9. dlažba
  10. opěrná zeď

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.