Postup výroby cihel

Cihly se v současnosti vyrábějí podle následujícího postupu:

  1. Těžba hlíny v povrchovém dole (někdy označovaném jako hliník)
  2. Haldování natěžené suroviny
  3. Příprava cihlářské směsi (smísení natěžené suroviny s příměsmi a přísadami)
  4. Vytváření cihel
  5. Sušení
  6. Výpal
  7. Broušení ložných ploch cihel (v případě požadavku na výrobu) + plnění cihel izolačním materiálem
  8. Kontrola kvality
  9. Skladování a expedice

Během procesu výroby cihel se sleduje kvalita všech vstupních surovin a jednotlivých procesů. Cihly z různých cihelen se vyznačují mírně odlišnými vlastnostmi v závislosti na původu těžené suroviny (např. barvou). Deklarované vlastnosti cihel však musí být splněny vždy každou cihelnou. Některé typy cihel je totiž možné použít bez rozdílu jejich původu – např. cihly pro vnitřní zdivo či příčky. U tepelněizolačních cihel je však nutné věnovat původu cihel pozornost.

Různé typy hlín pro výrobu cihel se na první pohled liší barvou. Barvy hlín bývají velmi různé, protože to závisí na jejich mineralogickém složení. Např. oxid železa ve formě hematitu zabarvuje hlíny do červenohnědé až rezavé barvy, příměs pyritu zase zbarví hlínu do modrošeda. Organické látky zabarvují hlíny do tmavošedých barev.

Základní schéma výroby cihel 

Základní schéma výroby cihel

 

Fotogalerie

Moderní cihlářská výroba je řízena přes počítače.
Moderní cihlářská výroba je řízena přes počítače.
Povrchová těžba hlíny. S těžbou současně probíhá rekultivace vytěženého prostoru tak, aby byl zásah do krajiny během těžby co nejpřívětivější.
Povrchová těžba hlíny. S těžbou současně probíhá rekultivace vytěženého prostoru tak, aby byl zásah  ...
Skládka vstupních surovin – v pozadí odležená hlína, v popředí příměsi – vlevo odpadní buničina z výroby papíru, vpravo cihelný prach z broušení cihel.
Skládka vstupních surovin – v pozadí odležená hlína, v popředí příměsi – vlevo odpadní buničina z vý ...
Pilinové hospodářství. Piliny se používají jako příměs vylehčení cihelného střepu.
Pilinové hospodářství. Piliny se používají jako příměs vylehčení cihelného střepu.
Zásobníky pro vstupní suroviny
Zásobníky pro vstupní suroviny
Přípravna, ve které probíhá homogenizace cihlářské směsi ze vstupních surovin.
Přípravna, ve které probíhá homogenizace cihlářské směsi ze vstupních surovin.
Důležitým zařízením pro homogenizaci cihlářské směsi je kolový mlýn.
Důležitým zařízením pro homogenizaci cihlářské směsi je kolový mlýn.
Zásobníky cihlářské směsi pro jednotlivé druhy cihel. V pozadí je korečkový podavač pro zdrobnění a homogenizaci.
Zásobníky cihlářské směsi pro jednotlivé druhy cihel. V pozadí je korečkový podavač pro zdrobnění a  ...
Pohled na technologii před vytvářením cihel.
Pohled na technologii před vytvářením cihel.
 -
Detailní pohled na zplastifikovanou cihlářskou hlínu.
Detailní pohled na zplastifikovanou cihlářskou hlínu.
Vytváření cihel na (pásmovém) vakuovém lise a důležité označování výrobní šarže.
Vytváření cihel na (pásmovém) vakuovém lise a důležité označování výrobní šarže.
Řezání nekonečného pásu na jednotlivé cihly.
Řezání nekonečného pásu na jednotlivé cihly.
Nekonečné pásmo je rozřezáno na jednotlivé cihly.
Nekonečné pásmo je rozřezáno na jednotlivé cihly.
Jednotlivé cihly jsou skládány na vozy a dále transportovány do sušárny.
Jednotlivé cihly jsou skládány na vozy a dále transportovány do sušárny.
Pohled do tunelové pece v žárovém pásmu.
Pohled do tunelové pece v žárovém pásmu.
Vypálené cihly.
Vypálené cihly.
Pomocí vysokozdvižného vozíku jsou palety s cihlami odvezeny na skladovací plochu.
Pomocí vysokozdvižného vozíku jsou palety s cihlami odvezeny na skladovací plochu.
Uskladnění cihel v areálu cihelny.
Uskladnění cihel v areálu cihelny.
Pohled na komín – žádný černý kouř. Komínem odchází malé množství CO2 a vodní páry.
Pohled na komín – žádný černý kouř. Komínem odchází malé množství CO2 a vodní páry.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.