Normy

Norma ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část1: Pálené zdicí prvky

Závaznou normou výrobce pro uvádění svých výrobků na trh je technická norma ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky.

Předmětem této normy je stanovení požadavků, které musí výrobce splnit pro uvedení cihelných prvků na trh. Norma uvádí, jak se mají vybírat cihly  dodávané na stavby, aby se daly kontrolovat jejich deklarované  vlastnosti (například v případě zjištěných závad kvality cihel při dodávce na stavbu). Kromě způsobu deklarace parametrů cihel norma rovněž uvádí požadavky na systém řízení kvality výroby a označování cihel.

Na základě všech požadovaných údajů vydává výrobce Prohlášení o vlastnostech svých výrobků, za které ručí podle zákona (Zákon 190/2002 Sb. o uvádění stavebních výrobků na trh).

V Prohlášení  o vlastnostech výrobků se uvádějí povinné údaje, které slouží jak pro správné navrhování budov, tak pro vzájemné porovnání vlastností různých výrobků, ale také pro kolaudační řízení.  

Výrobky se poté označují tzv. CE štítkem. 

Každý typ výrobku musí být označen jedinečným identifikačním kódem, který je uveden v Prohlášení o vlastnostech a který je uveden i na CE štítku (na obalu palety) a jednoznačně definuje typ cihel.

Kromě povinných údajů uvádějí výrobci ve svých technických listech také vlastnosti jednotlivých produktů i konstrukcí.  Tyto údaje slouží zejména pro získání potřebných informací při navrhování budov. Jedná se však o dobrovolný dokument poskytovaný výrobcem nad rámec legislativních požadavků. U některých výrobců je však třeba mít na paměti, že uvedené údaje nemusí být vždy objektivní nebo pravdivé.

Ukázka technického listu pro tepelněizolační cihly. Technický list je dokument dobrovolně poskytovaný výrobci a obsahuje přehled údajů o výrobku a konstrukci. 

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.