Vývoj cihel

Cihla je nejstarší umělé stavivo a doprovází člověka už tisíce let. Má za sebou dlouhý vývoj, který v důsledku stále stoupajících požadavků na stavební materiály v posledních dvou stoletích velmi výrazně zrychlil. Cihlu lze tedy kvalifikovat jako léty prověřený materiál, který obstál již před 6000 lety.  Základem pro zpracování a výrobu cihly je kvalitní vstupní surovina – cihlářská hlína.

V současné době je cihla produktem plně automatizovaného, průběžně kontrolovaného výrobního procesu. Konečnému uživateli to poskytuje konečný výrobek - cihelnou tvarovku v kvalitních rozměrových tolerancích. Jejich dodržování je zaručeno důsledným systémem kontroly výroby a jakosti.

Vývoj jednotlivých cihelných bloků vychází z požadavků trhu, ale musí být v souladu s výrobními možnostmi a poznatky zhotovitele. To vše je zároveň porovnáváno s aktuálními poznatky cihlářského vývoje, stavitelů, architektů, projektantů, se zkušenostmi stavebních fyziků i ekologů zabývajících se vlastnostmi stavebních konstrukcí a materiálů. Díky vlastnostem stoletími prověřeného cihelného střepu vzniká cihla s moderní konstrukcí - se speciálními tvary otvorů, vylehčením hmoty, drobnými póry, zámkovým systémem zazubení, velikostí tvarovky atd.

Vývoj cihel a požadavků na tepelnou izolaci obvodových stěn
Vývoj cihel a požadavků na tepelnou izolaci obvodových stěn

 

 

Moderní cihla, jako tradiční materiál pro stavby, musí splňovat mnoho přísných technických, ekologických a zdravotních parametrů. Ty jsou nastaveny tak, aby cihla obstála, byla i v budoucnu používána ke svému účelu i pro další generace.

Příklad tepelněizolačních cihel 21. století. Obvodové stěny domů z těchto cihel se již nezateplují.

 

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.