Sortiment cihlářských výrobků

Současní výrobci nabízejí ucelený výrobní program pro hrubou stavbu od obvodového zdiva, vnitřního zdiva, překladů, stropních konstrukcí, těžkou konstrukci střech, komínů až po pohledové prvky jako obkladové pásky či dlažby.

Ilustrativní přehled výrobního programu jednoho z předních českých výrobců cihlářských výrobků - společnosti HELUZ.

         

         

1. Cihly  pro obvodové zdivo

Cihla HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená s integrovanou izolací. Tyto cihly jsou určeny pro pasivní a nulové domy, součinitel prostupu tepla je až 0,11 W/m2K. Vyrábí se v šířkách 500,440,380,300 a 250mm.
Cihla HELUZ Family 44 broušená. Tyto cihelné bloky jsou určeny pro nadstandardní nízkoenergetické stavění bez zateplení. Součinitel prostupu tepla až 0,16 W/m2K. Vyrábí se v šířkách 500,440,380,300 a 250mm.

2. Cihly pro vnitřní nosné zdivo

HELUZ UNI 30 (popř. HELUZ UNI 25) je cihla určená pro obvodové zdivo s dodatečným zateplením, bytovou výstavbu, vyzdívky, popřípadě pro vnitřní nosné zdivo. 
HELUZ P15 30 (popř. HELUZ P15 25)  jsou cihelné bloky s vysokou pevností, únosností a požární odolností. Jsou určeny pro vnější i vnitřní zdivo vícepodlažních budov.

3. Doplňkové cihly

Cihly, které se používají pro snadnější řešení konstrukčních detailů (např. rohy, ostění)

"R" Rohová cihla
"K-1/2" Poloviční krajová cihla
"K" Krajová cihla
"N" Nízká cihla

4. Cihly pro příčkové zdivo

Vyrábí se broušené i nebroušené cihly o šíře 200mm, které jsou určeny pro vnitřní nosné zdivo. Dále cihly o šířce 140mm, 115 mm a 80 mm určené pro nenosné stěny, šachty a přizdívky.

HELUZ 8 broušená
HELUZ 11,5 broušená
HELUZ 14 broušená
HELUZ 20 broušená
HELUZ NATURE ENERGY – nepálené cihly je možné využít při stavbě vnitřních stěn – příčkových a akumulačních zdí. Akumulace tepla až 433 KJ/m2K.

5. Cihly HELUZ pro akustické zdivo

Cihly jsou vhodné pro konstrukce s vyššími nároky na zvukovou izolaci.

Vyrábí se v šířkách 36,5; 30; 25; 20 a 17,5, které jsou určené pro zvukověizolační nosné zdivo a jejich zvuková neprůzvučnost dosahuje hodnot až 58dB.

HELUZ AKU 30/33,3 s maltovací kapsou, Rw 58dB.
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, Rw 57dB
HELUZ AKU Z 17,5 broušená, Rw 51dB
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená – Šalovací cihelné bloky pro zvukověizolační nosné i nenosné zdivo. Splňují nejvyšší požadavky na akustický útlum. Rw 57dB.

6. Komínové systémy HELUZ

Cihelné komínové systémy HELUZ – Mají využití při výstavbě nových i rekonstrukcí stávajících komínů a lze je použít s jakýmkoliv stavebním materiálem. Jsou vhodné pro pevná, plynná i kapalná paliva – viz druhy komínů

  • HELUZ IZOSTAT
  • HELUZ KLASIK
  • HELUZ PLYN

7. Překlady HELUZ 

Nosné překlady HELUZ 23,8 – používají se jako nosné překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnějších i vnitřních stěnách. Vyrábí se v délkách od 1 do 3,5 m v modulu po 250 mm.

Ploché překlady HELUZ – Používají se jako nosné překlady (za dodržení daných podmínek) nad otvory ve stěnových konstrukcích – okna, dveře, výklenky. Vyrábí se v délkách od 1 do 3 m v modulu po 250 mm a v šířkách 115; 145 a 175 mm.

9. Stropy HELUZ MIAKO

Stropy HELUZ MIAKO jsou tvořeny cihelnými vložkami a stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Strop se zmonolitní nadbetonovanou vrstvou.

Stropní nosníky – délka od 1,5 do 8,25 m á 250 mm

Stropní vložky – výška 80; 150; 190; 230 mm

Věncovky – výška 209; 229; 249; 269; 289 mm

Věncovky 2in1 – výška 229 a 249 mm

10. Stropní panely HELUZ

Stropní panely HELUZ jsou tvořeny cihelnými vložkami a železobetonovými žebry s nadbetonávkou.
Typy panelů – Základní stropní panely mají šířku 1200; 900 a 600 mm a délku od 1,5 do 7,25 m v modulu po 250 mm. Doplňkové panely mají šířku 1000 a 700 mm. Na zakázku se také vyrábí atypické panely – např. zkrácené panely, zkosené panely, panely se zvýšenou únosnosti. tzv. PZU, balkónové panely a panely s prostupy.

Další sortiment

Věncovky U

Maloformátové cihly

Cihelný obkladový pásek HELUZ

Cihelná dlažba HELUZ

Mrazuvzdornost u pásků HELUZ – 25 OPM

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.