Obecné zásady pro stavbu cihelného domu

Základní kroky přímo související se zděným systémem při výstavbě zděného domu

Při stavbě cihelného domu je potřeba mít na zřeteli několik zásadních bodů, které ovlivňují výslednou kvalitu hotového díla. Následující seznam uvádí nejdůležitější body týkající se cihelného konstrukčního systému: 

 1. Zhotovení základových konstrukcí
 2. Zhotovení hydroizolace a izolace proti radonu
 3. Zdění obvodových stěn
 4. Zdění vnitřních nosných stěn
 5. Uložení nosných překladů (nad stavebními otvory v obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách)
 6. Zhotovení stropních konstrukcí a ztužujících věnců
 7. Zdění dalšího nadzemního podlaží
 8. Budování komínu
 9. Budování střechy
 10. Zdění nenosných zdí (příček)
 11. Osazení výplní otvorů (okna a dveře) v obvodových konstrukcích
 12. Provádění technických instalací – drážky, kotvení
 13. Zhotovení povrchových úprav (omítání)

Fotogalerie

Budování základů domu. Je potřeba pamatovat na co nejlepší dosažení geometrické přesnosti základových konstrukcí.
Budování základů domu. Je potřeba pamatovat na co nejlepší dosažení geometrické přesnosti základovýc ...
Zhotovená základová deska s natavenými asfaltovými pásy pod budoucím obvodovým zdivem.
Zhotovená základová deska s natavenými asfaltovými pásy pod budoucím obvodovým zdivem.
Založení tepelněizolačních broušených cihel na předem přesně vyrovnané maltové lože.
Založení tepelněizolačních broušených cihel na předem přesně vyrovnané maltové lože.
Průběh stavby obvodových stěn z tepelněizolačních cihel. Pro dosažení řádné převazby cihel, kotvení výplní stavebních otvorů (oken) a snížení prostupu tepla v rozích, parapetech a ostěních stavebních otvorů se používají doplňkové cihly.
Průběh stavby obvodových stěn z tepelněizolačních cihel. Pro dosažení řádné převazby cihel, kotvení  ...
Stavba vnitřních nosných stěn.
Stavba vnitřních nosných stěn.
Ukládání nadokenních překladů s vložením tepelné izolace v obvodovém zdivu.
Ukládání nadokenních překladů s vložením tepelné izolace v obvodovém zdivu.
Pokládka stropu z keramobetonových panelů HELUZ s případnou kombinací s nosníky HELUZ MIAKO.
Pokládka stropu z keramobetonových panelů HELUZ s případnou kombinací s nosníky HELUZ MIAKO.
Realizace skládaného stropu z nosníků a vložek HELUZ MIAKO.
Realizace skládaného stropu z nosníků a vložek HELUZ MIAKO.
Zdění dalšího nadzemního podlaží.
Zdění dalšího nadzemního podlaží.
Zhotovení obvodového zdiva před budování konstrukce střechy.
Zhotovení obvodového zdiva před budování konstrukce střechy.
Stavba komínu. Je potřeba vědět v jaké výšce bude sopouch.
Stavba komínu. Je potřeba vědět v jaké výšce bude sopouch.
Příprava ztužujících věnců v souladu s projektovou dokumentací.
Příprava ztužujících věnců v souladu s projektovou dokumentací.
Zmonolitnění ztužujících věnců betonem, nejčastěji třídy C 20/25.
Zmonolitnění ztužujících věnců betonem, nejčastěji třídy C 20/25.
Po dostatečném vyzrání betonu se provádí nosná konstrukce střechy (lehkého nebo těžkého typu).
Po dostatečném vyzrání betonu se provádí nosná konstrukce střechy (lehkého nebo těžkého typu).
Dokoření konstrukce střechy s položenou krytinou. Je potřeba udělat (i provizorně) svody dešťové vody tak, aby nedocházelo ke zbytečnému provlhčování zdiva v místě okapových kotlíků.
Dokoření konstrukce střechy s položenou krytinou. Je potřeba udělat (i provizorně) svody dešťové vod ...
Zahájení budování příček. U více podlažních budov se doporučuje postupovat směrem od nejvyššího patra k nejnižšímu kvůli průběhu zatěžování a následného dotvarování stropních konstrukcí.
Zahájení budování příček. U více podlažních budov se doporučuje postupovat směrem od nejvyššího patr ...
Postavené příčky z akustických cihel. V podkroví je potřeba ložnou plochu poslední řady cihel opatřit maltou popř. lepidlem s vložením sklotextilní síťoviny, aby se předešlo nechtěnému proudění vzduchu.
Postavené příčky z akustických cihel. V podkroví je potřeba ložnou plochu poslední řady cihel opatři ...
Montáž oken do začištěného stavebního otvoru. Otvory pro kotevní šrouby se předvrtávají bez příklepu. Turbo šrouby je potřeba dotahovat s citem, aby nedošlo při jejich utahování k protočení a tím pádem ke stržení „závitu“. Při osazování oken je potřeba řádně ošetřit připojovací spáru – zcela ji vyplnit např. PUR pěnou či expanzní páskou a utěsnit pomocí okenních pásek.
Montáž oken do začištěného stavebního otvoru. Otvory pro kotevní šrouby se předvrtávají bez příklepu ...
Zhotovení elektroinstalace. Drážky pro kabely se zhotovují drážkovačkami. Hloubka by neměla překračovat 25 mm.
Zhotovení elektroinstalace. Drážky pro kabely se zhotovují drážkovačkami. Hloubka by neměla překračo ...
Instalace zdravotechnických instalací by měla být prováděna s co nejmenšími zásahy do obvodového, nosného i nenosného zdiva. Trubky je potřeba vést v dostatečné vzdálenosti od stěny, aby se stěna nechala omítnout až k podlaze.
Instalace zdravotechnických instalací by měla být prováděna s co nejmenšími zásahy do obvodového, no ...
Omítání stěn v interiéru strojní technologií nejčastěji sádrovými, vápenosádrovými, vápennými nebo lehčenými vápenocementovými omítkami případně opatřené štukem.
Omítání stěn v interiéru strojní technologií nejčastěji sádrovými, vápenosádrovými, vápennými nebo l ...
 -
Omítání obvodových stěn strojní technologií – jednovrstvými probarvenými omítkami případně lehčenými či tepelněizolačními jádrovými omítkami opatřených štukem nebo pastovitou omítkou.
Omítání obvodových stěn strojní technologií – jednovrstvými probarvenými omítkami případně lehčenými ...
 -
 -
Dokončený cihelný dům. Doba pro hrubou stavbu domu se pohybuje od 1 do 6 měsíců. Celková doba pro stavbu cihelného domu je nejčastěji mezi 6-18 měsíci.
Dokončený cihelný dům. Doba pro hrubou stavbu domu se pohybuje od 1 do 6 měsíců.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.