Napojování stěn

Napojování stěn z tepelněizolačních cihel na obvodové zdivo se provádí tupým napojením pomocí systémových nerezových kotev. Ty jsou pak zapraveny do každé druhé ložné spáry. Nerezové kotvy je možné na zdivo přikotvit dodatečně při vyzdívání vnitřního zdiva pomocí vrutů a hmoždinek nebo pomocí samořezných šroubů (turbošroubů) -> viz kapitola kotvení.

Osazené systémové kotvy pro zavázání vnitřního zdiva. V broušených cihlách se vybrousí drážky, do kterých se přimaltují kotvy. Aby nedocházelo k poraněním během výstavby stěny, kotvy se přihnou k cihlám.

 

Fotogalerie

Ukázka zabudování systémových kotev při technologii zdění na tenkovrstvé PU lepidlo.
Ukázka zabudování systémových kotev při technologii zdění na tenkovrstvé PU lepidlo.
Připojování příček k nosným stěnám se provádí opět pomocí systémových nerezových kotev.
Připojování příček k nosným stěnám se provádí opět pomocí systémových nerezových kotev.
Detail na napojení zdiva pomocí systémových kotev. Styčnou spáru mezi stěnami je nutné řádně promaltovat maltou, v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo pak propěnit. Vyplněná styčná spára nesmí být širší více jak 30 mm.
Detail na napojení zdiva pomocí systémových kotev. Styčnou spáru mezi stěnami je nutné řádně promalt ...
Systémové kotvy je možné připevnit pomocí vhodných kotvících prvků i dodatečně.
Systémové kotvy je možné připevnit pomocí vhodných kotvících prvků i dodatečně.
Vnitřní nosné stěny (přednostně ze stejných typů cihel) je možné spojovat v místě napojení klasickým provázáním, stejně se provádí propojení nenosných stěn (příček).
Vnitřní nosné stěny (přednostně ze stejných typů cihel) je možné spojovat v místě napojení klasickým ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.