Obvodové zdivo z tepelněizolačních cihel

 

Před samotným zděním je vhodné si rozmístit palety s cihlami na základovou desku tak, aby nepřekážely ve vyměření pravých úhlů – měření úhlopříček. Zároveň palety nesmí bránit pohybu kolem budoucích zdí. 

Před samotným zděním je vhodné si palety s cihlami rozmístit na základovou desku tak, aby nepřekážely ve vyměření pravých úhlů – měření úhlopříček. Zároveň palety nesmí bránit pohybu kolem budoucích zdí.

 

Fotogalerie

Nejprve se založí rohy obvodového zdiva a proměří se úhlopříčky pro kontrolu pravoúhlosti stěn. TIP: je vhodné mít nataženou zednickou šňůru vytyčující vnější stranu zdiva.
Nejprve se založí rohy obvodového zdiva a proměří se úhlopříčky pro kontrolu pravoúhlosti stěn.
Po založení rohů obvodového zdiva se zkontroluje pravoúhlost stěn změřením úhlopříček.
Po založení rohů obvodového zdiva se zkontroluje pravoúhlost stěn změřením úhlopříček.
Napne se zednická šňůra přes vnější kraje rohů. Cihly se kladou do maltového lože podle zednické šňůry.
Napne se zednická šňůra přes vnější kraje rohů. Cihly se kladou do maltového lože podle zednické šňů ...
Při zdění se cihly doporučuje ukládat tak, že se přibližně jedna polovina délky stěny zdí od jednoho rohu, a pak od druhého rohu k sobě. Případný dořez cihly vznikne uprostřed stěny. Mezeru vyplníme tepelněizolační maltou tl. max. 30 mm jinak se použije dořez cihly.
Při zdění se cihly doporučuje ukládat tak, že se přibližně jedna polovina délky stěny zdí od jednoho ...
V místě ostění dveří se použijí doplňkové cihly, které zabezpečují vzájemnou převazbu cihel, lepší podmínky pro kotvení rámů dveří a eliminují tepelné mosty po vložení izolantu do kapes cihel.
V místě ostění dveří se použijí doplňkové cihly, které zabezpečují vzájemnou převazbu cihel, lepší p ...
Po založení prví řady cihel se provede ochrana proti stojící vodě na základové desce např. zhotovením zpětného spoje z asfaltových pásů.
Po založení prví řady cihel se provede ochrana proti stojící vodě na základové desce např.
V průběhu zdění je vhodné zabudovat systémové kotvy pro zavázání vnitřního zdiva.
V průběhu zdění je vhodné zabudovat systémové kotvy pro zavázání vnitřního zdiva.
Ve styčných spárách bez spoje P+D se spáry vyplní tepelněizolační maltou.
Ve styčných spárách bez spoje P+D se spáry vyplní tepelněizolační maltou.
Do parapetu a ostění stavebních otovrů se používají doplňkové cihly pro dosažení dobré přavazby cihel, umožňující bezproblémové kotvení okna s přerušením tepelného mostu. Do kapsy v doplňkových cihlách se vkládá extrudovaný polystyrén.
Do parapetu a ostění stavebních otovrů se používají doplňkové cihly pro dosažení dobré přavazby cihe ...
Pohled na obvodové zdivo domu 1. NP z tepelněizolačních cihel před osazením překladů.
Pohled na obvodové zdivo domu 1. NP z tepelněizolačních cihel před osazením překladů.
Zdivo chráníme proti dešti (pokud ho lze očekávat).
Zdivo chráníme proti dešti (pokud ho lze očekávat).

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.