Vazba cihel, styčné spáry a napojování stěn

Vazba cihel ve zdivu a ošetřování styčných spár

Zdivo se je složeno z cihel a malty, tedy jednotlivých prvků, které vzájemným spojením musí vytvořit jednolitou stěnovou konstrukci (homogenní). Základním požadavkem je dodržování minimální převazby cihel. Minimální převazba cihel je dána součinem 0,4 x h, kde h je výška cihelného bloku.

Pro broušené cihly, výšky 249 mm, je minimální převazba 100 mm.

Pro nebroušené cihly, výšky 238 mm, je minimální převazba 95 mm.

V případech, kdy není možné dodržet požadavek na převazbu cihel (např. v místě dořezů, krátkého ostění u rohu zdiva) je potřeba dodržet co největší převazbu cihel a promaltovat styčné spáry. V případě použití technologie tenkovrstvého PU lepidla je nutno styčné spáry vyplnit tímto lepidlem.

Fotogalerie

 -
Styčné spáry, kde není spoj P+D do max. šířky 30 mm nebo v místech zdiva, kde nelze dodržet minimální převazbu cihel, se styčné spáry vyplní v obvodovém zdivu tepelněizolační maltou v nosném zdivu nebo v příčkách pak běžnou maltou. V případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se styčné spáry vypění dvěma housenkami pěny cca 5 cm od vnějšího líce zdiva a v případě příček tl. 8-14 cm pak jednou housenkou.
Styčné spáry, kde není spoj P+D do max. šířky 30 mm nebo v místech zdiva, kde nelze dodržet minimáln ...
Správně vyplněné styčné spáry v obvodovém zdivu. Stěny se doporučuje zdít od svých konců (rohů, ostěních) směrem k sobě, aby případné dořezy nevznikaly v místech rohů nebo ostění stavebních otvorů.
Správně vyplněné styčné spáry v obvodovém zdivu. Stěny se doporučuje zdít od svých konců (rohů, ostě ...
V místech rohů, kde není mezi cihlami spoje P+D se musí styčná spára vyplnit maltou, v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo pak vyplnit pěnou. Vyplněná styčná spára nesmí být širší více jak 30 mm.
V místech rohů, kde není mezi cihlami spoje P+D se musí styčná spára vyplnit maltou, v případě zdění ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.