Technologie zdění

V současné době rozdělujeme tři běžné technologie zdění v závislosti na použité maltě:

  1. Zdění na klasické maltové lože – klasický způsob zdění z běžných cihelných bloků. Pro zdění se nejčastěji používají vápenocementové malty pevnosti M5 či M10 nebo tepelněizolační malty. Tloušťka maltového lože je 12 mm (min. 6 a max. 15 mm). Tato technologie se používá zejména pro zdění stěn z akustických cihel v bytových domech. Teplota během tvrdnutí a tuhnutí malt nesmí klesnout pod +5°C.
  2. Zdění na maltu pro tenkou spáru – v současnosti velmi rozšířený způsob zdění z  broušených cihel, které se zdí na maltu pro tenkou spáru. Ta se nanáší pomocí maltovacích válců nebo namáčením cihel do čerstvé malty.  Na trhu jsou dostupné dvě varianty malt pro tenkou spáru:
  • malta, která se nanáší celoplošně na ložnou plochu cihel,
  • malta, která se nanáší pouze na žebra cihel.
  • V případě použití cihel s integrovanou polystyrenovou izolací je možné maltu pro celoplošnou tenkou spáru nanášet zubovým hladítkem. Jiný způsob nanášení není možný (např. pomocí malířských válečků)! Teplota během tvrdnutí a tuhnutí malt nesmí klesnout pod +5°C, u speciálních zimních variant malt nesmí klesnout pod -5°C.
  1. Zdění na speciální tenkovrstvé lepidlo (PU pěnu) – zedníky velmi oblíbená technologie zdění pro svoji vysokou produktivitu práce. Pomocí aplikační pistole s nasazenou dózou lepidla se na cihlu nanáší jedna nebo dvě housenky pěny (1 housenku pouze pro příčky). S touto technologií lze zdít i při teplotě pod bodem mrazu a to až do -10°C.  Tato technologie je zvlášť citlivá na precizní založení první řady cihel budoucí stěny. Pro lepení cihel lze používat pouze certifikované PU pěny pro konkrétní cihelný systém!
  2. Speciální technologie – v rámci neustálého vývoje malt se můžeme setkat např. s maltami ve tvaru rohože /rozvine se na zdivo/ nebo ve tvaru maltovacích destiček. Tyto technologie se zatím ve stavební praxi v ČR nevyskytují.

Je třeba mít na paměti, že vlastnosti zdiva jsou závislé na typu cihel a druhu malty. Proto nelze na stavbě bez souhlasu projektanta stavby změnit technologii zdění!

Fotogalerie

Zdění na maltu
Zdění na maltu
zdění na maltu pro tenkou spáru
zdění na maltu pro tenkou spáru
 -
 -
 -
 -
 -

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.