Založení zdiva z broušených cihel

Jedním z nejdůležitějších bodů při zakládání zdiva z broušených cihel, je vyrovnání první řady cihel v patě stěny. Při zdění na maltu pro tenké spáry, ale zejména při zdění na tenkovrstvé PU lepidlo, je vyrovnávání cihel během zdění velmi omezené. Při nevhodném založení a nedostatečné kontrole může dojít ke značnému odklonu stěny od svislé roviny v řádu několika cm. Proto se pro vyrovnání tzv. zakládací malty používá vyrovnávací sada a nivelační přístroj s dostatečnou přesností („profi“ vybavení). Pomocí těchto pomůcek vyrovnáme v celé ploše nepřesnosti zakládací malty s výškovou tolerancí 3 mm.

Fotogalerie

Nejdříve si je nutné označit, kde bude stát budoucí zdivo a vyznačit si stavební otvory (dveře, vrata). Palety složené na desce nesmí překážet a to ani pro proměřování úhlopříček rohů budoucích stěn. Dále se připraví nivelační přístroj tak, aby nepřekážel pro vyměření všech zdí. Pomocí latě si zhotovíme výškopis základové desky a nalezneme nejvyšší bod.
Nejdříve si je nutné označit, kde bude stát budoucí zdivo a vyznačit si stavební otvory (dveře, vrat ...
Na patě zakládací soupravy nastavíme výšku tak, aby malta měla nad nejvyšším místem tloušťku minimálně 10 mm.
Na patě zakládací soupravy nastavíme výšku tak, aby malta měla nad nejvyšším místem tloušťku minimál ...
Vyrovnáme dvě platle zakládací soupravy ve vzájemné vzdálenosti cca 170 cm.
Vyrovnáme dvě platle zakládací soupravy ve vzájemné vzdálenosti cca 170 cm.
Rozprostřeme maltu a vyrovnáme maltu pomocí 2m stahovací latě do perfektní roviny.
Rozprostřeme maltu a vyrovnáme maltu pomocí 2m stahovací latě do perfektní roviny.
Přebývající maltu strhneme zednickou lžící podle stahovací latě na tloušťku budoucí stěny.
Přebývající maltu strhneme zednickou lžící podle stahovací latě na tloušťku budoucí stěny.
V místě rohu si musíme platle zakládací soupravy umístit s dostatečným přesahem tak, že maltu u kolmé stěny budeme stahovat „převislým“ koncem stahovací latě.
V místě rohu si musíme platle zakládací soupravy umístit s dostatečným přesahem tak, že maltu u kolm ...
Po vyrovnání zakládací malty pod budoucím zdivem začistíme okraje maltového lože.
Po vyrovnání zakládací malty pod budoucím zdivem začistíme okraje maltového lože.
Perfektně vyrovnaná zakládací malta.
Perfektně vyrovnaná zakládací malta.
Zkušenosti z praxe ukazují, že nejlepším způsobem uložení první řady cihel je na jeden den vyzrálou zakládací maltu pro tenké spáry, zejména tehdy, pokud se cihly přesazují přes základovou desku. Pokud by byla malta čerstvá a měkká, mohlo by dojít k vyklonění cihel! Na zakládací maltu se nanese malta pro tenkou spáru, nebo 2 housenky tenkovrstvého PU lepidla a uloží se cihly do roviny vytyčené zednickou šňůrou. Cihly je též možné ukládat do čerstvé zakládací malty.
Zkušenosti z praxe ukazují, že nejlepším způsobem uložení první řady cihel je na jeden den vyzrálou  ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.