Ochrana zdiva

Ochrana zdiva během stavby před nepříznivými povětrnostními vlivy

Při zdění stavby je třeba chránit konstrukce proti nepříznivým povětrnostním vlivům – zejména proti vlhkosti. Vysychání promáčeného zdiva zbytečně prodlužuje dobu výstavby, zejména ve vztahu k omítkám. Může však snížit i pohodu užívání stavby čerstvě po dokončení, kdy se dlouho ze zdiva uvolňuje zbytková vlhkost. To má za následek větší relativní vlhkost v interiéru stavby  a intenzivněji se musí větrat. Zvýšená vlhkost ve zdivu může negativně ovlivnit i další výrobky zabudované v interiéru (např. kroucení interiérových dveří nebo poškození sádrokartonu). 

Fotogalerie

Patu zdiva na základové či stropní desce je vhodné chránit do výšky cca 10 cm např. natřením cihel tekutou hydroizolací nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC fólie. Zároveň je vhodné nechat malou díru (průměru cca 2 cm) v zakládací maltě pod obvodovým zdivem, aby mohla voda ze základové desky odtékat. Ze základové desky se stojící kaluže vody vymetou koštětem.
Patu zdiva na základové či stropní desce je vhodné chránit do výšky cca 10 cm např.
Pokud očekáváme déšť, chráníme rozestavěné zdivo povlakovou izolací – jak korunu zdiva, tak parapety.
Pokud očekáváme déšť, chráníme rozestavěné zdivo povlakovou izolací – jak korunu zdiva, tak parapety ...
Zdivo je během provádění potřeba chránit  i proti silnému větru pomocí vhodného zavětrování. V extrémní situaci – např. vichřici - může dojít k jeho zřícení a ohrožení lidského zdraví a k finančním ztrátám.
Zdivo je během provádění potřeba chránit i proti silnému větru pomocí vhodného zavětrování.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.