Základní pomůcky pro zdění

 • elektrická přípojka (220 V) + voda, míchačka a stavební kolečko
 • profi míchadlo
 • zakládací malta HELUZ (SB Z) nebo tepelněizolační malta se zvýšenou pevností HELUZ TREND
 • 2,5m hliníková stahovací lať nebo hoblovaná lať
 • klasické zednické vybavení (lopata, zednická lžíce, zednická šňůra, hladítko, gumová palička, vědro 65-90 l, vodováha do 50 cm, koště, zahradní konev, míchačka, ochranné pomůcky)
 • pila vhodná pro řezání cihel
 • pomůcky na zdění z broušených cihel podle typu pojiva:
  • nanášecí válec pro celoplošnou tenkovrstvou maltu (+hradítko pro válce)
  • nanášecí válec pro tenkovrstvou maltou (nanášenou na žebra cihel)
  • aplikační pistole na PU pěnu,
 • nivelační sada, stativ, vyrovnávací souprava na maltové lože,
 • pro provázání vnitřního zdiva – kotva z korozivzdorné oceli
 • pomůcky pro zdění z nebroušených cihel: maltovací přípravek
 • pomůcky pro zdění z akustických cihel: maltovací přípravek pro AKU cihly

Základní pomůcky pro zdění

Základní pomůcky pro zdění

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.