Nenosné stěny (příčky)

Pro zhotovení příček se nejčastěji používají broušené cihly šířky 11,5 a 14 cm. Stále častěji se začínají ke zdění příček používat i akustické cihly tl. 11,5 cm. Nejenže šetří vnitřní prostor, ale přispívají k výraznému posílení akustického komfortu při bydlení.

Fotogalerie

Natavený asfaltový pás v místě budoucí příčky. Založení první řady cihel se zpravidla provádí na natavený těžký asfaltový pás tl. min. 2,5 mm, který přesahuje minimálně 5 cm přes vnější líc na každou stranu omítnuté stěny.
Natavený asfaltový pás v místě budoucí příčky. Založení první řady cihel se zpravidla provádí na nat ...
První řada broušených cihel se založí na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo, kvůli správnému navázání již zabudovaných kotev ložných spárách. Alternativně lze založit první řadu cihel na menší tloušťku vyrovnaného maltového lože tloušťky min.  6mm. Nerezové kotvy pro zavázání příček se namontují dodatečně a příčkové cihly tvořící poslední řadu pod stropem se nemusí upravovat – to platí při udržení dobré kvality provádění všech konstrukcí.
První řada broušených cihel se založí na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnit ...
.: Příčky z broušených cihel se zdí na maltu pro tenké spáry, do které si cihly namáčí nebo pomocí tenkovrstvého PU lepidla. Ostění stavebních otvorů se zakončují drážkami popř. pery cihel nikoliv řezanými stranami cihel.
.: Příčky z broušených cihel se zdí na maltu pro tenké spáry, do které si cihly namáčí nebo pomocí t ...
Při zdění se dodržuje převazba cihel. V místě rohů a styků stěn se cihly vzájemně přesazují. Styčné spáry, kde není spoj P+D se promaltují v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění.
Při zdění se dodržuje převazba cihel. V místě rohů a styků stěn se cihly vzájemně přesazují.
Pro vytvoření nadpraží stavebních otvorů se používají ploché překlady s šířkou podle tloušťky zdiva. Minimální délka uložení plochých překladů je 125 mm. Překlady se vždy ukládají do maltového lože. Maximální výška nadezdívky je limitována 4 řadami cihel nad plochým překladem.
Pro vytvoření nadpraží stavebních otvorů se používají ploché překlady s šířkou podle tloušťky zdiva.
Požadavek na montážní podepření stavebních otvorů se světlostí větší jak 1 m.
Požadavek na montážní podepření stavebních otvorů se světlostí větší jak 1 m.
Příčky se k obvodovým stěnám kotví pomocí systémových nerezových kotev. Styčná spára mezi příčkou a nosným zdivem se plně promaltuje / v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění.
Příčky se k obvodovým stěnám kotví pomocí systémových nerezových kotev. Styčná spára mezi příčkou a  ...
Pod stropem se příčky ukončují buď vyplněním maltou nebo v případě požadavku na pružné dotěsnění pomocí vložení kamenné vlny (typ kročejová) nebo PU pěnou.
Pod stropem se příčky ukončují buď vyplněním maltou nebo v případě požadavku na pružné dotěsnění pom ...
Koruna příček se v nevytápěných prostorech (např. u podkroví) ukončuje souvislou vrstvou malty popř. malty pro tenké spáry s vložením sklotextilní síťoviny, aby se zabránilo vzniku komínového efektu.
Koruna příček se v nevytápěných prostorech (např. u podkroví) ukončuje souvislou vrstvou malty popř.
Pohled na příčky z broušených cihel zděných na tenkovrstvé PU lepidlo.
Pohled na příčky z broušených cihel zděných na tenkovrstvé PU lepidlo.
Pohled na stavbu příček z AKUstických cihel šířky 11,5 cm zděných na maltu.
Pohled na stavbu příček z AKUstických cihel šířky 11,5 cm zděných na maltu.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.