Stavební připravenost stavby před započetím zdění

Před samotným zděním stěn je nutné zhotovit základové konstrukce. Ty musí být před zahájením zdění dostatečně vyzrálé, aby dokázaly bez následků přenést zatížení nejen palet se stavebním materiálem, ale především i zatížení budoucích konstrukcí. Dále je třeba zhotovit hydroizolaci buď v celé ploše základové desky, nebo minimálně v místech budoucích zdí s dostatečným přesahem pro další napojení.

Základní požadavky pro stavební připravenost stavby před započetím stavby jsou:

  • Zhotovení základových konstrukcí (základová deska, základové pasy, apod.)
    • základová deska by neměla vykazovat rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem větší jak 20 mm
  • Začištění případných nerovností na základu pod budoucím zdivem.
  • Zhotovení hydroizolační vrstvy, často s funkcí i protiradonové izolace, pod zdivem přesně podle projektové dokumentace z:
    • asfaltových pásů: s min. přesahy pro pozdější napojení hydroizolace, (obvodová stěna 150 mm na vnitřní strnu zdiva, vnitřní zdivo o 150 mm z každé strany)
    • PVC izolace. Povlaková izolace z PVC se celoplošně chrání betonovým potěrem. 

Základová deska musí být rovná (max. výškový rozdíl 20 mm), zbavená případných nerovností a s vytaženými rozvody technických instalací.

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.