Technické instalace

Rozvody elektroinstalací, zdravotechniky a vzduchotechniky se provádí tak, aby se zhotovené zdivo co nejméně poškodilo. Pro rozvody se zhotovují drážky potřebných velikostí. Drážky ve zdivu se zhotovují drážkovačkou, popřípadě úhlovou bruskou s následným vyseknutím kousků cihel. Po osazení rozvodů v obvodovém zdivu se drážky zapraví tepelně izolační maltou a ve vnitřním nosném i nenosném zdivu běžnou maltou.

Důležité pokyny pro provádění

  • Drážky a výklenky nesmí procházet překlady a ztužujícími věnci
  • Nejvhodnější pomůckou je elektrická drážkovačka
  • Pro vrtání elektroinstalačních krabic se doporučuje použití korunkového vrtáku kulatých otvorů (Ø 20 až 152 mm) – obr.
  • Velikosti drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez statických výpočtů viz následující tabulka, jinak je nutná konzultace s projektantem
  • V případě potřeby větších průměrů pro technické rozvody je vhodné je řešit již v projektu např. pomocí obezdění, využití instalačních přizdívek, rozvody v podlaze, vhodné umístění prostupů např. ve vestavěných skříních apod.
Pro vrtání elektroinstalačních krabic se doporučuje
použití korunkového vrtáku kulatých otvorů (Ø 20 až 152 mm).
Ukázka stroje pro provádění drážek tzv. elektrický drážkovací stroj - frézka
Ukázka stroje pro provádění drážek tzv. drážkovačka.
Ukázka stroje pro provádění drážek tzv. elektrický drážkovací stroj - frézka
Ukázka stroje pro provádění drážek tzv. drážkovačka.
Ukázka stroje pro provádění drážek tzv. elektrický drážkovací stroj - frézka
Povolené velikost svislých drážek ve zdivu z cihel bez nutnosti statického posouzení oslabení konstrukce.
Povolené velikost svislých drážek ve zdivu z cihel bez nutnosti statického posouzení oslabení konstrukce.
Povolené velikost vodorovných drážek ve zdivu z cihel bez nutnosti statického posouzení oslabení konstrukce.
Povolené velikost vodorovných drážek ve zdivu z cihel bez nutnosti statického posouzení oslabení konstrukce.

Fotogalerie

Pohled na zabudované elektroinstalační krabice a rozvedené kabely
Pohled na zabudované elektroinstalační krabice a rozvedené kabely
K elektricky ovládaným stínícím prvků je potřeba přivést kabely.
K elektricky ovládaným stínícím prvků je potřeba přivést kabely.
Rozvaděč s kabely pro „chytrý dům“. V nadpraží výklenku pro rozvaděč je vhodné vložit např. ocelový L úhelník např. 40x40tx2 tvořící „překlad“. Dutiny mezi cihlami a rozvaděčem se vyplní montážní pěnou a u povrchu zdiva se pro začištění použije malta pro lepší soudržnost s omítkou.
Rozvaděč s kabely pro „chytrý dům“. V nadpraží výklenku pro rozvaděč je vhodné vložit např.
.: Drážky pro rozvody vody a kanalizace musí být co nejmenší.
.: Drážky pro rozvody vody a kanalizace musí být co nejmenší.
Rozvody vody a kanalizace se doporučuje do zdiva nezabudovávat. Rozvody by neměly bránit omítnutí zdiva v celé jeho ploše.
Rozvody vody a kanalizace se doporučuje do zdiva nezabudovávat. Rozvody by neměly bránit omítnutí zd ...
Rozvody vzduchotechniky se zpravidla zabudovávají do šachet či předstěn. Průchod přes zdi se vede v pevných trubkách, aby se okolo mohly zhotovit a začistit omítky.
Rozvody vzduchotechniky se zpravidla zabudovávají do šachet či předstěn. Průchod přes zdi se vede v  ...
Pro rozvody vzduchotechniky prostupující skrz obvodové zdivo se použijí speciální tvarovky z tepelné izolace.
Pro rozvody vzduchotechniky prostupující skrz obvodové zdivo se použijí speciální tvarovky z tepelné ...
Rozvody vzduchotechniky – sání a výfuk - prostupující tepelněizolační zdivem. Dutina mezi rozvody se vyplní PU pěnou a u povrchů zdiva se pro začištění použije tepelněizolační malta.
Rozvody vzduchotechniky – sání a výfuk - prostupující tepelněizolační zdivem.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.