Rychlost

=

Základní údaje

Rychlost je vektorová fyzikální veličina (udává velikost jednotky i její směr), která určuje změnu polohy tělesa (hmotného bodu) v čase.

Název veličiny Rychlost
Značka veličiny v
Základní jednotka metr za sekundu
Značka základní jednotky m/s

Rychlost lze dělit na:

  • Okamžitou rychlost – rychlost v daném časovém okamžiku
  • Průměrnou rychlost – definovaná jako celková vzdálenost uražená za určitý čas 
  • Rychlost při pohybu po kružnici (obvodová a úhlová rychlost)

Uplatnění ve stavební praxi

Ve stavební praxi se s veličinou rychlosti setkáváme například v následujících příkladech:

  • Rychlost betonáže – rychlost stoupání hladiny čerstvého betonu v bednění [m/h]
  • Rychlost hydratace cementového tmelu
  • Rychlost produkce / výstavby
Pumpa na beton Rychlost betonáže Rychlost výstavby

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.