Energie (teplo)

=

Základní údaje

Energie je skalární veličinou, která popisuje schopnost hmoty (látky, pole) konat práci. 

Název veličiny Energie
Značka veličiny E
Základní jednotka joule
Značka základní jednotky  J

Zákon zachování energie

Celková energie izolované soustavy je konstantní. Energii nelze vyrobit ani zničit, pouze jí lze přeměnit na jiný druh energie.


Energie může mít různé formy. Druhy energie můžeme rozlišovat podle působící síly nebo podle jejího zdroje.

Podle působící síly

  • Mechanická energie (kinetická, potenciální)
  • Elektrická energie
  • Magnetická energie
  • Vnitřní energie (tepelná, jaderná, chemická)
  • Energie záření
  • Energie vlnění

Podle zdroje

Sluneční energie Vodní energie Větrná energie
Fotovoltaické solární panely Vodní elektrárna Větrná elektrárna
Geotermální energie Jaderná energie  
Geotermální energie (Island) Jaderná elektrárna   

Uplatnění ve stavení praxi

Ve stavební praxi se s pojmem energie setkáváme čím dál tím častěji. Důvodem je snaha o co nejméně energeticky náročný dům, což vede k návrhu tepelných čerpadel, fotovoltaických solárních panelů či jiných alternativních zařízení.

Tepelné čerpadlo Fotovoltaické solární panely
Tepelné čerpadlo Fotovoltaické solární panely

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.