Délka

=

Základní údaje

Délka patří mezi základní fyzikální veličiny a vyjadřuje vzdálenost mezi jednotlivými objekty v prostoru nebo jejich geometrické rozměry. Základní jednotkou délky je metr [m], který je i základní jednotkou soustavy SI. 

Název veličiny Délka
Značka veličiny l, L
Základní jednotka (SI) metr
Značka základní jednotky SI m

Délku lze měřit např.:

Pravítkem Krejčovským metrem Svinovacím metrem
Skládacím metrem Posuvným měřítkem (šuplera) Laserovým měřidlem

V praxi ve stavebním oboru se jednotlivé rozměry těles (navrhované konstrukce) rozlišují na:

Délku Šířku Výšku
Délka trámu Šířka trámu Výška trámu
Tloušťku Hloubku  
Tloušťka desky


Hloubka stavební jámy
 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.