Stavebnictví –⁠ úvod

Stavebnictví je hospodářský obor, který zajišťuje u stavebních objektů jejich:

 • Výstavbu = veškerá činnost spojená s přípravou a realizací stavby podle záměru stavebníka (investora)
 • Údržbu = zajištění stálého a bezpečného chodu technického zařízení a objektu jako celku – prodlužuje životnost stavby
 • Modernizaci = aplikace inovací do stávajícího systému
 • Rekonstrukci = obnova historických staveb, uvedení do původního stavu
 • Demolici = bourání staveb

Hlavním cílem stavebnictví je zajištění vhodného prostředí pro existenci lidí, zvířat, rostlin a technologií při maximální snaze zachovat přírodní a kulturní památky.

Stavebnictví je technický obor, je závislý na stavu ekonomiky země a klade důraz na ekologické i estetické požadavky. 

Stavebnictví se dělí na dvě základní odvětví:

 • Stavební výrobu
 • Výrobu stavebních hmot

Stavební výroba 

Stavební výrobu lze podle druhu stavby dále rozdělit na:

 • Pozemní stavby –⁠ bytové, občanské, průmyslové, zemědělské
 • Dopravní stavby –⁠ silnice, železnice, mosty, letiště
 • Inženýrské stavby –⁠ nadzemní, podzemní, věžové, speciální
 • Vodní a vodohospodářské stavby –⁠ hydrotechnické (jezy, přehrady, vodní elektrárny), zdravotně inženýrské
Pozemní stavby
Pozemní stavba - občanská
Dopravní stavby
Dopravní stavba - železnice
Inženýrské stavby
Inženýrská stavba - nadzemní
Vodní a vodohospodářské stavby
Vodní stavba - zdymadla

Výroba stavebních hmot

Odvětví stavebních materiálů = velmi rozmanitá produkce výrobních podniků

 • Těžba surovin
 • Zpracování kamene
 • Cementárny
 • Vápenky
 • Ocelárny
 • Mostárny
 • Metalurgie
 • Cihlářská výroba
 • Keramická výroba
 • Prefabrikace
 • Lehká prefabrikace
 • Sklářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Elektroprůmysl
 • Stavební strojírenství

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.