Stavební výroba

U stavební výroby jde především o týmovou práci.

Aby bylo možné stavbu realizovat, je zapotřebí zajistit mnoho řemeslníků, kde každý z nich plní na stavbě důležitou roli.

Stavební výrobu dělíme na:

 • HSV (Hlavní stavební výroba) –⁠ Zahrnuje především práce související s prováděním hrubé stavby.
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Komunikace
Trubní vedení
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů
Ostatní konstrukce a práce, bourání
 • PSV (Přidružená stavební výroba) –⁠ Zahrnuje především práce a dodávky související s dokončováním stavby.

Izolace (proti vodě, vlhkosti, plynům, chemickým vlivům, povlakové, tepelné)

TZB (zdravotechnika, ústřední vytápění, elektromontáže, vzduchotechnika)

Konstrukce (tesařské, klempířské, truhlářské, pokrývačské, zámečnické, suchá výstavba)

Podlahy (z dlaždic, plovoucí, povlakové, teracové, skládané - parkety, vlysy, lamely)

Dokončovací práce PSV (nátěry, malby a tapety, čalounické úpravy, zasklívání)

Představení základních řemeslných oborů a profesí stavební výroby

Jaké je požadované vzdělání? Střední vzděláni s výučním listem

 HSV –⁠ Hlavní stavební výroba
HSV - Hlavní stavební výroba
PSV Přidružená stavební výroba
PSV - Přidružená stavební výroba

Betonář

 • provádí betonářské práce (betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, betonování monolitických konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu)
 • vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty
 • osazuje prefabrikované betonové a železobetonové konstrukce
 • provádí zesilování konstrukcí z prostého betonu, železobetonu a betonu předpjatého 

Elektrikář - elektromechanik pro slaboproud 

řídí a provádí samostatné a dílčí práce při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze:

 • elektrotechnických výrobků a zařízení
 • elektrických slaboproudých zařízení
 • sdělovacích a měřících zařízení, výrobků, zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů

Instalatér 

zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu vnitřních a venkovních rozvodů:

 • plynovodních
 • vodovodních
 • vytápěcích
 • kanalizačních
 • a připojuje spotřebiče a zařizovací předměty k těmto rozvodům

Klempíř

vyrábí, montuje a opravuje:

 • stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů
 • oplechování fasádních prvků, komínů a průniků
 • stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého stylu

Lešenář 

na stavbě montuje a demontuje:

 • lešení
 • obdobné dočasné stavební konstrukce z prvků lešení

Malíř 

v interiérech a exteriérech budov provádí a navrhuje:

 • barevná řešení
 • malířské práce

Montér stavebních konstrukcí 

provádí montáže, demontáže a opravy:

 • různých druhů stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů

Montér suchých staveb 

na stavbě provádí montáže, demontáže a opravy: 

 • dřevěných a kovových nosných stěn
 • instalačních stěn a příček
 • stropních podhledů včetně opláštění

Natěrač a lakýrník 

provádí natěračské a lakýrnické práce za použití nátěrových hmot:

 • v interiéru a exteriéru budov
 • na stavebních konstrukcí
 • na strojírenských konstrukcí
 • na nábytku a dalších předmětech

Obkladač 

provádí interiérové a exteriérové obklady z obkladaček, dlaždic, mozaik, kamene a desek různých materiálů

 • podlah
 • stěn
 • stropů

Podlahář 

pro pozemní stavby pokládá, osazuje, opravuje a ošetřuje podlahy ze:

 • dřeva
 • mazaniny a betonu
 • teraca
 • korku
 • textilu
 • laminátu atd.,
 • a řeší napojení podlah na okolní konstrukce

Pokrývač 

na stavbě provádí a opravuje:

 • krytiny střech a střešní konstrukce
 • tepelné izolace a hydroizolace střešního pláště
 • osazení střešních oken a prostupů

Pomocný pracovník ve stavebnictví

stačí mu základní vzdělání,

provádí jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve stavebnictví

 • zemní práce (výkopové práce, srovnávání terénu)
 • míchání směsí pro výrobu malt a betonů
 • třídění a ukládání odpadů, stavební úklid
 • bourací práce

Sádrokartonář 

provádí montáž

 • sádrokartonů
 • SDK příček
 • SDK podhledů

Tesař 

obsluhuje dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje:

 • vázané dřevěné konstrukce
 • bednění
 • dřevěné obklady
 • pomocné dřevěné konstrukce na stavbě

Truhlář 

vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce

 • vyrábí příčky, vestavěný nábytek, výplně stavebních otvorů, schodiště, podlahy
 • obrábí dřevěný materiál ručně nebo strojně
 • provádí povrchové úpravy dřevěných výrobků (moření, voskování, lakování)

Zámečník

provádí práce při:

 • zhotovování stavebních zámečnických prvků
 • a při jejich montáži a opravách

Zedník

odborně vzdělaný řemeslník v oboru zednictví, který na stavbě provádí: 

 • zednické práce za použití malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu
 • betonářské práce
 • opravy na stavebních konstrukcí
 • úpravy povrchů

Železobetonář

 • připravuje, ukládá, váže a svařuje betonářskou výztuž
 • osazuje železobetonové prefabrikované prvky
 • provádí opravy a zesilování konstrukcí z prostého betonu, železobetonu a betonu předpjatého

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.