Stavba

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikla stavební nebo montážní činností, bez zřetele na:

 • jejich stavebně technické provedení,
 • použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
 • účel využití a dobu trvání.

Za stavbu lze považovat také výrobek plnící funkci stavby. Stavbou je také reklamní zařízení o celkové ploše větší než 8 m2.

Stavbou se také rozumí:

 • Část stavby
 • Změna dokončené stavby
  Nástavba
  Nástavba
  Stavba se nástavbou zvyšuje
  Přístavba
  Přístavba
  Stavba se přístavbou půdorysně rozšiřuje + vzájemně je provozně propojena s dosavadní stavbou
  Stavební úprava
  Stavební úprava
  Stavební úpravou si stavba zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení

Změnou dokončené stavby se také rozumí změna ve způsobu užívání stavby, v provozním zařízení stavby, ve způsobu výroby nebo podstatném rozšíření výroby, v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo v době trvání dočasné stavby, anebo změně dočasné stavby na stavbu trvalou.


Dělení staveb dle zákona č. 283/2021 Sb.
 • drobné –⁠ Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.
 • jednoduché –⁠ Příloha č. 2 k zákonu č. 283/2021 Sb.
 • vyhrazené –⁠ Příloha č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb.
 • ostatní

Stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS)

Stavba se na základě projektové dokumentace člení na stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS).

Stavební objekt (SO) – prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci

SO 01 Příprava staveniště

SO 02 Vlastní stavební objekt

SO 10 Splašková kanalizace

SO 11 Dešťová kanalizace

Atd.

Provozní soubor (PS) samostatné technologické celky (např. trafostanice)


Pozemní stavby

V další části se zaměříme především na pozemní stavby – stavby domů, budov, hal a objektů, jejichž převážná část je umístěna na zemském povrchu.

Dělení pozemních staveb

Podle funkce

 • bytové – obytné domy, chaty
 • občanské – administrativní budovy, stavby pro vzdělání, zdravotnictví, sport, kulturu, služby, pro dopravu a spoje
 • průmyslové – výrobní a skladovací objekty, budovy pro energetiku
 • zemědělské – stavby pro ustájení hospodářských zvířat, uskladnění a produkci plodin, pro zemědělskou techniku
Bytové stavby
Bytové stavby - DOCK Rezidence (Česká republika)
Občanské stavby
Občanské stavby - Univerzita J.E. Purkyně (Česká republika)
Průmyslové stavby
Průmyslové stavby - Setuza (Česká republika)
Zemědělské stavby
Zemědělské stavby - Farma Haute Goat (Kanada)

Podle použitého materiálu

 • dřevěné – hraněné a deskové řezivo, lepené dřevo, aglomerované dřevo
 • z keramických materiálů – cihly, cihelné bloky, nepálená hlína
 • betonové – prostý beton, železobeton, lehčený beton, betonové tvárnice
 • kovové – ocel, ostatní kovy a kovové slitiny
 • kamenné – lomový kámen, opracovaný kámen, gabiony
 • z ostatních materiálů – sklo, plast, bambus, led, kůže, hlína
Stavby dřevěné
Stavby dřevěné - Kostel Panny Marie (Česká republika)
Stavby z keramických materiálů
Stavby z keramických materiálů - Červený kostel (Česká republika)
Stavby betonové
Stavby betonové - (Česká republika)
Stavby kovové
Stavby kovové - Eiffelova věž (Francie)
Stavby kamenné
Stavby kamenné - Erbenova vyhlídka (Česká republika)
Stavby z ostatních materiálů
Stavba skleněná - Pyramide du Louvre (Francie)

Podle způsobu technologie

 • zděné konstrukce – zhotovené ze zdicích prvků uložených dle stanoveného uspořádání a spojených maltou/lepidlem
 • monolitické konstrukce – vznikají uložením dané směsi (nejčastěji betonu) do bednění/formy přímo na stavbě – zatuhnutím vznikne monolitický celek
 • montované konstrukce – konstrukce (prefabrikáty) zhotovené ve specializovaných výrobnách a následně přivezeny na staveniště
 • prefa-monolitické konstrukce – kombinace monolitické a montované konstrukce (snaha o využití výhod obou technologií)
Zděné konstrukce
Zděné konstrukce - Rodinný dům (Česká republika)
Monolitické konstrukce
Monolitické konstrukce - (Česká republika)
Montované konstrukce
Montované konstrukce - Výrobní závod HECKL (Česká republika)
Prefa-monolitické konstrukce
Prefa-monolitické konstrukce - (Česká republika)

Podle stavebně-konstrukčního třídění

 • jedno a vícepodlažní stavby 
 • halové a velkorozponové konstrukce 
 • výškové stavby 
 • speciální stavby a superkonstrukce 
Jedno a více podlažní stavby
Jedno a vícepodlažní stavby - polyfunkční dům (Itálie)
Halové a velkorozponové konstrukce
Halové a velkorozponové konstrukce - L´Hemisféric (Španělsko)
 Výškové stavby
Výškové stavby - La Défense (Francie)
Speciální stavby a superkonstrukce
Superkonstrukce - Kranhäuser (Německo)

Fotogalerie

 -
Bytové stavby - Hundertwasserhaus - Vídeň (Rakousko)
Bytové stavby - Hundertwasserhaus - Vídeň (Rakousko)
Občanské stavby - Evropský parlament - Brusel (Belgie)
Občanské stavby - Evropský parlament - Brusel (Belgie)
Občanské stavby - Synagoga - Užhorod (Ukrajina)
Občanské stavby - Synagoga - Užhorod (Ukrajina)
Občanské stavby - Fotbalový stadion Estadio Santiago Bernabéu - Madrid (Španělsko)
Občanské stavby - Fotbalový stadion Estadio Santiago Bernabéu - Madrid (Španělsko)
Průmyslové stavby - cihelna HELUZ - Hevlín (Česká republika)
Průmyslové stavby - cihelna HELUZ - Hevlín (Česká republika)
 -
Dřevěné stavby - Skansen rusínské kultury - Užhorod (Ukrajina)
Dřevěné stavby - Skansen rusínské kultury - Užhorod (Ukrajina)
Dřevěné stavby - Rozhledna Lucemburkův kopec - Malečov (Česká republika)
Dřevěné stavby - Rozhledna Lucemburkův kopec - Malečov (Česká republika)
Kamenné stavby - Rozhledna Střekovská vyhlídka - Ústí nad Labem (Česká republika)
Kamenné stavby - Rozhledna Střekovská vyhlídka - Ústí nad Labem (Česká republika)
Kamenné stavby - Rotunda svatého Martina - Vyšehrad (Česká republika)
Kamenné stavby - Rotunda svatého Martina - Vyšehrad (Česká republika)
Kamenné stavby - gabionová stěna - Ústí nad Labem (Česká republika)
Kamenné stavby - gabionová stěna - Ústí nad Labem (Česká republika)
 -
Zděné konstrukce - Vícepodlažní stavba - Brusel (Belgie)
Zděné konstrukce - Vícepodlažní stavba - Brusel (Belgie)
Monolitické konstrukce
Monolitické konstrukce
Montované konstrukce - administrativní budova a hala - (Česká republika)
Montované konstrukce - administrativní budova a hala - (Česká republika)
Montovaná konstrukce - Výrobní hala - Hevlín (Česká republika)
Montovaná konstrukce - Výrobní hala - Hevlín (Česká republika)
Montované konstrukce - autobusové nádraží - Jaroměř (Česká republika)
Montované konstrukce - autobusové nádraží - Jaroměř (Česká republika)
 -
Jedno a vícepodlažní stavby - Rodinný zděný dům - (Česká republika)
Jedno a vícepodlažní stavby - Rodinný zděný dům - (Česká republika)
Halové a velkorozponové konstrukce - Vazníková hala - Ústí nad Labem (Česká republika)
Halové a velkorozponové konstrukce - Vazníková hala - Ústí nad Labem (Česká republika)
Halové a velkorozponové konstrukce - Letiště Adolfa Suáreze - Madrid (Španelsko)
Halové a velkorozponové konstrukce - Letiště Adolfa Suáreze - Madrid (Španelsko)
Výškové stavby - Main Point a V Tower - Praha - Pankrác (Česká republika)
Výškové stavby - Main Point a V Tower - Praha - Pankrác (Česká republika)
Speciální stavby a superkonstrukce - Hotel Vladimír - Ústí nad Labem (Česká republika)
Speciální stavby a superkonstrukce - Hotel Vladimír - Ústí nad Labem (Česká republika)
Speciální stavby a superkonstrukce - Palau de les Arts Reina Sofía - Valencia (Španělsko)
Speciální stavby a superkonstrukce - Palau de les Arts Reina Sofía - Valencia (Španělsko)
Speciální stavby a superkonstrukce - La Grande Arche - Paříž (Francie)
Speciální stavby a superkonstrukce - La Grande Arche - Paříž (Francie)
Speciální stavby a superkonstrukce - Atomium - Brusel (Belgie)
Speciální stavby a superkonstrukce - Atomium - Brusel (Belgie)

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.