Instruktážní video stavby nosné stěny a příčky z broušených cihel

Podívejte se na instruktážní video stavby nosné stěny a příčky z broušených cihel

Instruktážní video prezentuje, jak se postupuje při stavbě nosné stěny a příčky z broušených cihel HELUZ zděných na maltu HELUZ SIDI. Ve videu jsou ukázány zásady pro založení zdiva, postup zdění a nanášení malty a také jak se ukládají překlady nad stavební otvory.

Zpět

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.