Regionální soutěž zednických dovedností v Tachově je za námi!

Tak jako v loňském roce, 10. dubna 2024 se konal letošní ročník této soutěže v krásném výukovém areálu centra praktického vyučování na Oldřichově - Výukového centra SPŠ Tachov, které může této škole závidět mnoho i daleko větších škol v ČR.

Do letošní soutěže se přihlásilo 5 družstev: SOŠ stavební Karlovy Vary, SOU stavební Plzeň, ISŠ Rakovník, pořádající SPŠ Tachov – Světce a SOŠ a SOU Horšovský Týn.  Vzhledem k tomu, že na poslední chvíli zrušila účast posledně jmenovaná škola, postavila pořádající škola dvě soutěžní družstva.

Soutěž se konala 10. dubna 2024 na pracovišti praktického vyučování na Oldřichově. Soutěžící družstva si nejdříve vylosovala pracoviště, následovala teoretická část, kde jednotliví soutěžící museli prokázat své teoretické vědomosti ze svého budoucího řemesla. Žáci si vybrali/vylosovali jednu ze tří možných variant testu, kde každý žák mohl získat maximálně 15 bodů. Poté prokazovali praktickou zdatnost při vyzdívání soutěžního vzorku jednovrstvého zdiva z cihelného systému HELUZ podle zadaného plánku, včetně osazení nadokenních překladů. Nezávislá hodnotící komise složená z odborníků HELUZ hodnotila kvalitu provedení zdiva, bezpečnost práce, rozhodující pro stanovení pořadí byl i výsledný čas realizace. Nutno podotknout, že zúčastněná družstva si vůbec nevedla špatně. Oproti loňskému ročníku byla zřejmá lepší kvalita práce soutěžících, ale i rychlost provedení. Je zřejmé, že účastnické školy letos soutěž nepodcenily a i druhé - náhradní družstvo z tachovského učiliště odvedlo velmi dobrou práci, byť se jednalo o prváky.

Po čtyřech hodinách soutěžního klání porota vyhodnotila jak výsledky testů, tak praktickou část soutěže a vyhlásila pořadí tohoto zednického klání.

Výsledky letošního tachovského zednického klání jsou následující:

  1. místo - SOU stavební Plzeň (Vitalii Solonynko a Adam Treštík)
  2. místo - SPŠ Tachov (Tomáš.Havrda a Matěj Trávníček)
  3. místo - SOŠ stavební Karlovy Vary (Vít Wnek a Samuel Ondrejka)
  4. místo - ISŠ Rakovník (David Srp a Kevin Tancoš)
  5. místo - SPŠ Tachov (Šimon Budínský a Adam Hovorka)

Co říci na závěr?

Soutěžní družstva na prvních dvou místech mají zajištěnu automatickou účast v celostátním kole soutěže ve Vysokém Mýtě, která se koná od 17. září 2024.

Jedno veliké poděkování patří právem pořádající škole za zajištění této soutěže a velice zajímavého programu pro pedagogický doprovod. Poděkování patří i firmě HELUZ a.s. za zajištění soutěžních vzorků a hodnotných cen pro soutěžící. Ty předala účastníkům i pořádající škola a její sponzoři.

Příští rok bychom se měli sejít v Karlových Varech. Těšíme se!

Zpět

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.