Brno 2023 – obor zedník

Ve dnech 1.-2. 3. 2023 proběhla na brněnském výstavišti Soutěž odborných dovedností oboru vzdělání zedník. Tato soutěž pořádaná Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy spolu s firmou HELUZ byla vlastně i jedním z regionálních kol zednických soutěží pořádaných naší firmou po celé ČR. Vítězové jednotlivých regionálních kol postupují na největší republikovou soutěž pořádanou pro zednické obory, kde je HELUZ jeden z hlavních partnerů soutěže. Ta se tradičně koná pod názvem SKILL 2023 v září ve Vysokém Mýtě.

Brněnské soutěže se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev. Tato brněnská soutěž je specifická tím, že se soutěží ve výstavních prostorách v době stavební výstavy a je dvoudenní. Na rozdíl od ostatních soutěží je proto i soutěžní vzorek rozsáhlejší. Soutěžící museli zvládnout založení cihelného broušeného zdiva, vyzdění soutěžního fragmentu, osazení překladů, včetně novinky v této oblasti – uložení překladu HELUZ 3in1. Nakonec soutěžící provedli zastropení pomocí keramického stropního systému MIAKO. Dokončený soutěžní model byl nakonec omítnut systémovou zdící maltou pro jednovrstvé zdivo.

Stavební klání sledovalo velké množství spolužáků, pedagogů, ale i laické veřejnosti navštěvující letošní stavební výstavu. Letošní zednické klání bylo velice vyrovnané, a tak o konečném pořadí rozhodovaly opravdu drobnosti.

V pátek 3. března na půdě pořadatelské školy proběhlo vyhlášení výsledků. Letošním vítězem se stalo družstvo SŠP Kyjov reprezentované Markem Pokorným a Lukášem Šedivým. Na druhém místě se umístilo družstvo SPŠS akademika Bechyně z Havlíčkova Brodu a třetí byli zástupci MŠS Letovice.

Musíme konstatovat, že kvalita dokončených soutěžních vzorků byla velikým překvapením. Snad se v této profesi blýská na lepší časy. Heluz se každoročně snaží tento žádaný obor – profesi podporovat jak finančně, materiálně, tak osvětovou prací a pořádáním soutěžních klání pro obor zedník.

Vítězům blahopřejeme a školám děkujeme za přípravu a účast na soutěži.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.