Jak začít s BIM

1. Nebojte se změny a inovujte

Změna je nevyhnutelná. Stavebnictví odolávalo těmto změnám desetiletí, ale s příchodem digitalizace v celé lidské činnosti již nelze věci neměnit. Obava ze změny je přirozená a pochopitelná, ale lze ji snadno překonat pomocí společné snahy mladých a iniciativní lidí plných energie něco dokázat a erudovaných zkušených praktiků, kteří mají dostatek profesních i životních zkušeností. Technologie jsou dostupné, jen vybrat správné a vhodně je použít.

2. Poraďte se, investujte do kvalitního poradce

Vyberte si kvalitního poradce. Stejně jako u jiných odvětví pečlivě vybírejte a důsledně ověřte jeho reference. Jde o velmi důležitou investici, která se určitě vrátí. Správný poradce musí mít odbornost v oblasti procesů, řízení změny a nejlépe s praktickou zkušeností s podobnou velikostí firmy jako je ta vaše. Až v dalším kroku je odbornost v oblasti IT. Záměna priorit odbornosti je nejčastější chybou, která často končí nezdarem.

3. BIM je interní proces, musí mít svého manažera

Záleží na velikosti firmy, zda se jedná o čtvrtinový, poloviční či celý úvazek. Je nezbytné, abyste tuto pozici pro přechod vytvořili. BIM manažer musí mít jasné kompetence a musí mít maximální podporu, aby mohl dobře spolupracovat na všech úrovních firmy. Musí být komunikativní, schopný vysvětlovat nové postupy, musí mít odborný respekt. Je to klíčový partner pro externího poradce a Vaše pravá ruka pro úspěšnou aplikaci BIM a zvyšování očekávané efektivity.

4. Najděte inovativní lidi a dejte jim podporu

Najděte aktivní lidi na odborných pozicích. V každé firmě takoví jsou. Často významně převažují ti, kteří se zajímají o BIM na základě vlastní iniciativy. Doplňte je o své zkušené praktiky, schopné komunikace a máte ideální mix týmu, který bude tahounem a vzorem pro zbylou většinu. IT lidi jsou jen na pozadí, lídry musí být odborníci z praxe. Poskytujte jim jasnou a trvalou, opakovaně komunikovanou podporu. Ostatní musí pochopit, proč a kdo určité věci mění.

5. Stanovte si postupná a reálné cíle

Tady je nutné s poradcem vyladit správný plán a milníky. Ani málo, ani moc rychle, to je klíč k úspěchu. Na začátek nastavte “snazší vítězství“, aby to posílilo sebevědomí vašeho týmu, že jdete správnou cestou a že to zvládnete. S každým dosaženým vítězstvím roste chuť na další. Cíle jednoduše a srozumitelně komunikujte dovnitř vaší firmy. A to nejlépe opakovaně.

6. Monitorujte a korigujte svůj plán

Buďte důslední a průběžně monitorujte. Hledejte a podporujte to, co funguje a zároveň identifikujte to, co nefunguje a obratem to korigujte. Nejlepší cesta, jak odstranit dílčí problémy, je jejich včasná detekce.

7. Nákup software – ano, ale až v dalších krocích

Nákup software dobře promyslete. Nákup sám o sobě vůbec nic nevyřeší a nezmění. K nákupu přistupte až, když budete mít se svým týmem jasno, co má nový software pomoci zlepšit, kde Vám přinese očekávanou efektivitu. Nastavte si rozumná kritéria, které Vám budou indikovat, zda jdete po zvolené cestě a případně ukáží, kde je potřeba něco ještě doladit.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.