Kotvení

Kotvení v děrovaných a voštinových cihlách je specializovaná záležitost. Proto doporučujeme řešit tuto problematiku případ od případu a v obzvláště složitých případech požádat specialistu o konzultaci. Tu je možné doplnit ověřovacím měřením nosnosti zvoleného kotvení. Vzhledem k pevnostem cihelného střepu a pevnostem maltovin je kotvení a uchycování v děrovaných a voštinových cihlách omezeno pouze na dovolená statická zatížení. Dovolené tahové namáhání se v těchto materiálech pohybuje od 300 do 4000 N tedy od 30 do 400 kg. Nedoporučuje se zachycovat dynamické síly! Pro uchycování se používají vždy plastové (nylonové) hmoždinky, pro kotvení ocelový svorník s plastovým nebo kovovým sítkem vlepeným do chemické malty.

Otvory pro kotvení a uchycování se vždy vrtají vrtačkou bez příklepu. Pro vrtání se používá spirálový vrták s válcovou stopkou osazený na břitu tvrdokovem (SK plátkem). Břit vrtáku je broušen pro vrtání, úhel čela je 0 stupňů. Obchodní název vrtáku do zdiva je UNI PLUS nebo UNIVERZÁL.

POZOR! Při vrtání s příklepem se voštinové a dutinové cihly uvnitř vylamují a tím se podstatně snižuje únosnost hmoždinek a kotev! 

Hmoždinky plastové

Používají se vždy s prodlouženou zónou rozevření - typ UX,FUR,S-H-R. Minimální hloubka uchycení v cihelném zdivu je minimálně osminásobek vrtaného průměru hmoždinky. Dovolená nosnost od 350 N do 650 N. Jde-li o neomítnuté zdivo a je-li možnost volby místa úchytu, doporučuje sevrtat kotevní otvor ve svislém zámku cihelných bloků. Variantou je i možnost vrtat ve vodorovné spáře, jestliže byla použita alespoň vápenocementová malta. 

 

Hmoždinka UX se vyrábí v průměrech 5, 6, 8, 10,12 a 14 mm, jejich délky jsou 30, 35, 50, 60, 70 a 75 mm. Do hmoždinek UX lze použít vruty  s průměrem o 2 až 3 mm menším než je průměr hmoždinky. Hmoždinka UX vhodná pro drobné uchycování vybavovacích a zařizovacích předmětů, interiérových nenosných dekoračních konstrukcí a lehkého nábytku.

Rámová hmoždinka FUR se vyrábí a dodává v kompletu vrut a plastová hmoždinka. Průměry hmoždinek jsou  8, 10 nebo 14 mm, celková délka pak  80 až 360 mm.

Hmoždinky FUR jsou vhodné pro připevňování pomocných konstrukcí (rastrů) pro obklady na vnějším a vnitřním povrchu zděné konstrukce, kotvení nosné části vestavného nábytku apod do tloušťky připevňovaného materiálu až 240 mm. Pro požadované zátěže 800 až 1200 N se doporučuje minimální hloubka zakotvení 130 až 160 mm!

 

 

Přichycování pomocí samořezných šroubů tzv. turbošroubů

Pro uchycování okenních rámů a rozvodů drobných elektroinstalací nebo pro připevňování plochých kotev FD KSF určených pro kotvení příček lze s výhodou použít samořezné kalené šrouby FFS a FFSZ. Minimální hloubka zakotvení je 65 mm, předvrtání se provádí vrtákem průměru 6 mm (nebo 5 mm). Šrouby, které se vyrábějí v délkách 72, 92, 112, 132, 152, 182 a 212 mm, se šroubují přímo do předvrtaného otvoru v cihle. Při utahování šroubu nesmí dojít k jeho protočení. Šroub přenáší smykové síly do 500 N, tahové síly do 250 N.

 

Kotvení pomocí chemické malty

Jedná se o beznapěťové chemické kotvení, které k přenesení sil využívá co největší plochu cihelného střepu. Nosnost kotvy je proto přímo úměrná pevnosti cihelného střepu a hloubce zakotvení. Kotva se skládá ze závitové tyče M 8 až M 16, plastového nebo kovového sítka průměru 12, 14, 16 nebo 22 mm a chemické dvojsložkové vinylesterové malty FIS V 360S nebo polyesterové malty FIS P 360S. Minimální hloubka vývrtu pro zakotvení je 150 mm nebo 2/3 tloušťky stěny.

 

Postup montáže:

 • ­Průměr kotevního otvoru pro vkládané sítko zvolit jako průměr závitové tyče plus minimálně 4 mm.
 • Bez příklepu vyvrtat kotevní otvor potřebné hloubky.
 • Prach z vývrtu vyfoukat proudem vzduchu.
 • ­ Vložit plastové nebo kovové sítko, které je na konci zaslepené – ode dna směrem k hrdlu vývrtu natlačit pomocí směšovače (příp. prodlouženého směšovače) chemickou maltu.
 • Otáčivým pohybem natlačit až ke dnu vývrtu odmaštěnou závitovou tyč.
 • Začistit přebytečnou maltu na povrchu.
 • V nastavené poloze nechat vytvrzovat po dobu 45 až 480 minut v závislosti na teplotě materiálu a prostředí. 

Chemická malta FIS P 360 S je určena pro vnitřní použití, pozor nesmí do vlhka a betonu! Chemická malta FIS V 360S nebo FIS VS 150C a FIS VS 300T je univerzální pro všechna prostředí a oproti FIS P vykazuje několikanásobnou pevnost.

Chemické kotvení je vhodné pro kotvení umyvadlových konzol, schodnic, zábradlí, mříží, rastrů odvětraných fasád na bázi skla a keramiky, výplní otvorů, markýz, rolet, světelných reklam, konstrukcí antén, žebříků, drobných ocelových konstrukcí, vedení potrubních instalací, zárubní průmyslových vrat apod.

Přednosti chemické malty:

 • ­spolehlivost
 • podstatné zvýšení únosnosti kotvení
 • ­dovolená nosnost v děrovaných a voštinových cihlách 2000 N
 • ­snadná aplikace bez mokrých stavebních procesů ve všech polohách vývrtu.

Kotvení do stropů HELUZ MIAKO

V keramických stropech HELUZ je možné kotvit buď přímo do keramické stropní vložky MIAKO nebo  do stropních nosníků. V případě kotvení do stropních nosníků je však důležité, aby nebyla vlastním kotvením porušena nosná výztuž.

Sklopné hmoždinky K, KD, KDH, KM nebo KDR jsou univerzální hmoždinky vhodné pro upevňování do dutin.

Také u předvrtání do MIAKO vložek je nutné používat pouze rotační vrtání – bez příklepu (aby nedošlo k polámání cihelných žebírek).

Připevňování tepelných izolací

Pro připevňování deskových nebo rohožových tepelných izolací se používají plastové hmoždinky s ocelovým rozpěrným vrutem typu TERMOZ SCREW průměr 10 mm s podložkou vnějšího průměru 60 mm nebo talířová hmoždinka s plastovým trnem šroubovacím Termoz 8 UZ. Tloušťka připevňované izolace 100 až 425 mm. V cihlách HELUZ se otvory pro hmoždinky vrtají bez příklepu! Celková minimální délka hmoždinky se rovná tloušťce izolace plus 100 mm. Dovolená výtažná síla je 250 N v tahu i ve střihu. Pozor, hmoždinky a narážecím trnem nejsou vhodné! 

 

Kotvení vnitřních nosných a nenosných příček

Plochá kotva FD KSF z korozivzdorné oceli se zazdívá do vodorovné maltové spáry v místě plánované příčky nebo se k již hotové stěně připevní jedním z následujících způsobů:

­Přišroubuje samořezným šroubem FFS 7,5 x 72 mm.

­Připevní pomocí plastové natloukací hmoždinky N.

­Přišroubuje šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky UX a ohne se k zazdění do vodorovné spáry napojované příčky. Délka kotev je 200, 300 a 400 mm. Pro tlustší nosné příčky se používá dvojice plochých kotev vedle sebe.

Systém distanční montáže Thermax 8/10 a Thermax 12/16

Je nový způsob kotvení přes tepelnou isolaci polystyrénu nebo skelných vláken s přerušeným tepelným mostem. Kotva neporuší isolační fasádu přenosem vlhkosti a následnou erozí způsobenou mrazem. Umožňuje kotvit markýzy, osvětlení, dešťové svody a dodatečné konstrukce jednoduchou a rychlou montáží bez speciálních nástrojů. 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.