Navrhování staveb – úvod

Při navrhování a realizaci staveb dbáme na vytvoření kvalitního prostředí pro konkrétní účel objektu, pro který je objekt navrhován. Kvalita stavby má být zajištěna po celou předpokládanou dobu životnosti (ČSN EN 1990) a kvalitní návrh objektu závisí na harmonickém vyvážení všech základních požadavků na stavby (Vyhláška č. 268/2009 Sb.).

Informativní návrhové životnosti

Kategorie návrhové životnosti Informativní návrhová životnost 
(v letech)
Příklady
1 10 dočasné konstrukce
2 10 až 25 vyměnitelné konstrukční části, např. jeřábové nosníky, ložiska
3 15 až 30 zemědělské a obdobné stavby
4 50 budovy a další běžné stavby
5 100 monumentální stavby, mosty a jiné inženýrské konstrukce
1
Kategorie návrhové životnost 1
2
Kategorie návrhové životnost 2
3
Kategorie návrhové životnost 3
4
Kategorie návrhové životnost 4
5
Kategorie návrhové životnost 5
5
Kategorie návrhové životnost 5

Základní požadavky na stavby

 V rámci CPR – Construction Products Regulation (nařízení o stavebních výrobcích) existuje 7 základních požadavků na stavby.

Architektonické požadavky

U staveb je potřeba také kromě uvedených sedmi základních požadavků dbát na architektonické požadavky.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.