Okna – základní pojmy

Součinitel prostupu tepla

Uw [W/m2K] – součinitel prostupu tepla celým oknem

Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší má prvek tepelněizolační vlastnosti. V případě pasivních staveb, kde jsou nejvyšší nároky na izolace, je požadovaná hodnota Uw okna do 0,80 W/m2K.

Uf [W/m2K] – Součinitel prostupu tepla rámem okna

Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší má prvek tepelněizolační vlastnosti. U standardních plastových oken se stavební hloubkou 70 mm (šířka rámu 70 mm) tato hodnota dosahuje hranice 1,2 W/m2K. Nejlepší izolace ovšem dosahují profily s větší stavební hloubkou. Další snížení prostupu tepla lze docílit za pomoci termomodulů, vkládaných do komor profilu.

Ug [W/m2K] – Součinitel prostupu tepla zasklením

Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší má prvek tepelněizolační vlastnosti. U klasického dvojskla dosahuje hodnota Ug = 1,1 W/m2K, s použitím trojskla dosahujeme běžné hodnoty Ug = 0,6 W/m2K. Při požadavcích na hodnoty nižší se používá zasklení se speciální fólií Ug = 0,2 W/m2K. Pro zvýšení tepelné izolace celého okna je tedy lépe volit zasklení za pomoci trojskel, případně speciálního zasklení s fólií.

Hliníkový profil pro pasivní výstavbu
Obr. Hliníkový profil pro pasivní výstavbu
Kompozitový profil se stavební hloubkou 86 mm s termomoduly
Obr. Kompozitový profil se stavební hloubkou 86 mm s termomoduly
Rámy se stavební hloubkou 80 mm umožňují variabilní možnosti zasklení
Obr. Rámy se stavební hloubkou 80 mm umožňující variabilní možnosti zasklení

Stanovení tepelněizolačních vlastností oken

Okno se skládá z několika funkčních částí. Při návrhu oken z pohledu tepelné izolace je třeba brát v úvahu jednotlivé části a také geometrii, resp. velikost oken. Běžně uváděné hodnoty Uw se většinou vztahují na normalizovaný rozměr oken 1,23 x 1,48 m. V případě konkrétního návrhu domu a jeho energetické náročnosti se pro jednotlivá okna stanoví parametr Uw individuálně dle vzorce:

Stanovení tepelněizolačních vlastností oken


Další důležité pojmy

Rw [dB] – Zvuková izolace oken a dveří

Rw [dB] – Zvuková izolace oken a dveří se vyjadřuje hodnotou „indexu vzduchové neprůzvučnosti“ RwObecně platí, že čím je uváděná hodnota Rw vyšší, tím lépe zvukově okna izolují. Prvky s požadavkem na zvukovou izolaci se nejčastěji používají na místech, kde vzniká nadměrný hluk, například u frekventovaných komunikací.

Hliníkové okno s požadavkem na zvukovou izolaci

Obr. Hliníkové okno s požadavkem na zvukovou izolaci

E [Mpa] – Modul pružnosti materiálu

Modul pružnosti materiálu lze definovat jako poměr napětí a jím vyvolané deformace. Čím je hodnota vyšší, tím bude rámový profil tužší. Okna vyráběná z tvrzeného PVC se pro zvýšení tuhosti musí vyztužovat ocelovou výztuhou. V případě použití profilů z kompozitního materiálu je možno vyrábět okna bez ocelových výztuh. Z kompozitu lze vyrábět prvky větší a nehrozí u nich riziko kroucení.

RAU-FIPRO

RAU-FIPRO – je kompozitní materiál od společnosti Rehau s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Celý profil je integrálně vyztužený, a proto nepotřebuje ocelovou výztuhu. Díky dvojnásobné houževnatosti oproti standardnímu PVC se ani barevná okna nekroutí a lze tak vyrábět prvky až do velikosti 10 m.

Kompozitní profil dosahuje výrazně lepších parametrů modulu pružnosti
Obr. Kompozitní profil dosahuje výrazně lepších parametrů modulu pružnosti
Vyztužení kompozitního materiálu Rehau RAU-FIPRO
Obr. Vyztužení kompozitního materiálu Rehau RAU-FIPRO

HDF

HDF – je patentovaná technologie výroby PVC profilů od firmy Rehau, kdy přímo vytlačováním z tzv. extrudéru je produkován profil s vysokým leskem. Efektu je dosaženo vysokým leskem kontaktních ploch vytlačovacího systému a složením vytlačovaného plastu, kdy je v termoplastickém materiálu na pohledových plochách minimální příměs anorganických plniv (mletý vápenec) při zachování odolnosti povrchu proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému (UV) záření. Tento unikátně lesklý povrch zabraňuje usazování nečistot a tím snižuje nároky na údržbu.

Lesklý povrch za pomoci zpracování technologií HDF
Obr. Lesklý povrch za pomoci zpracování technologií HDF

SULKOvent

SULKOvent – Okenní systém s rekuperací, který umožňuje výměnu vzduchu v místnosti, s minimální tepelnou ztrátou. Účinnost má až 96,8 %. Větráním se ztratí pouhých 10–15 % energie potřebné k vytápění.

Okenní systém s rekuperací
Obr. Okenní systém s rekuperací

Blower door test

Detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy ke stanovení energetické náročnosti domu.

Zařízení blower-door sestává z velkoprůměrového ventilátoru zasazeného v rámu s plachtou ve dveřích, popř. v okně v obvodové stěně, pomocí kterého je vytvořen v budově podtlak i přetlak. Tímto měřením lze zjistit, kolik vzduchu proudí netěsnostmi do interiéru. Takové měření je nutné pro dosažení správné účinnosti řízení větrání, zejména u pasivních staveb.

Pozor při návrhu výplní otvorů, ne všechny konstrukční prvky vyhovují vysokým požadavkům na těsnost. Problematické mohou být zejména zdvižně posuvné prvky, kde se jejich netěsnost projeví až při blower-door testu.

Princip blower-door testu
Obr. Princip blower-door testu

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.