Základy – úvod

Účelem základu je bezpečně přenést veškeré zatížení od svislých a vodorovných konstrukcí objektu do základové půdy. 

Obr. Přenesení zatížení svislých a vodorovných konstrukcí do základové půdy

Konstrukce základů jsou závislé na druhu stavby, na metodě založení a na únosnosti základové půdy.

ZÁKLADY DĚLÍME NA:

1. PLOŠNÉ – někdy označovány jako klasické -  jsou základy použité v malé, ale nepromrzající hloubce (od 0,8m).

Plošné základy přenášejí zatížení do základové půdy přes základovou spáru. Ta se nachází v nejnižší části základu, kde se plošný základ stýká se zeminou. Základová spára musí být čistá, rovná a suchá a musí se pod ní nacházet dostatečně únosná základová půda.

2. HLUBINNÉ, které se používají, není-li základová půda dostatečně únosná, nelze-li založit plošný základ nebo se zakládá ve vodě. 

Obr. Základové pásy

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.