Zadání soutěže

Úkolem soutěžících ze 3. ročníků SPŠ stavebních bude zhotovení projektu rodinného domu v rozsahu, který je uveden v sekci „Hodnotící kritéria a požadované výstupy“. Rodinný dům bude navržen a vyprojektován pro čtyřčlennou rodinu (manželský pár + dvě děti). Předpokládá se využití stavebních materiálů, typových detailů a doporučených řešení společnosti HELUZ a renomovaných partnerů projektu STAWEBNICE:

BMI Bramac, Schiedel, Franken Maxit, Sulko, Velux, Tytan professional, Isover, Kaiser, Izos.

Další ročník soutěže Heluz LEVEL UP nadále podporuje digitalizaci ve stavebnictví a dává podnět k rozvoji studentů v oblasti metody BIM. Stejně jako v předchozích ročnících soutěže Heluz LEVEL UP budou soutěžní projekty zhotoveny za využití ArchiCADu, Revitu či podobného softwaru umožňující exportování BIM modelu do formátu IFC. Při hodnocení soutěžních projektů bude také zohledněno řešení stavby s ohledem na energetickou náročnost. 

Pořadatel soutěže také nabízí možnost uspořádání přednášek pro 3. ročníky na téma „Začínáme projektovat cihelnou stavbu“ na každé škole účastnící se této soutěže. O dalších případných aktivitách v rámci soutěže Heluz LEVEL UP 2023/2024 Vás budeme včas informovat.

V aplikaci STAWEBNICE jsou k dispozici studijní materiály vypracované Českou agenturou pro standardizaci v rámci projektu Koncepcebim.cz týkající se metody BIM, kde je vysvětlena terminologie BIM, základní principy a aspekty včetně konkrétních opatření, jak metodu BIM uplatňovat v rámci celého životního cyklu stavby. Ve STAWEBNICI jsou také edukační videa s tématikou „BIM projektování v ARCHICADU“ vypracované partnerskou společností CEGRA. Uvedené studijní podklady a video-návody jsou tak užitečným podkladem pro správné provedení soutěžního BIM modelu a splnění požadavků soutěže stanovené pořadatelem.

1. Amálie Seiterová
1. Amálie Seiterová
2. Martin Wolf
2. Martin Wolf
3. Daniel Hašek
3. Daniel Hašek
Lucie Látalová
Lucie Látalová
Adam Profota
Adam Profota

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.