Doporučení MPO

Milí žáci a studenti, a vlastně všichni zájemci o moderní stavebnictví,

digitalizace mění svět kolem nás, stačí se rozhlédnout. Stranou nemůže zůstat žádný obor lidské činnosti, tím méně vzdělávání, které má připravit Vás – budoucí generaci – na život v digitálním světě. Epidemie nemoci Covid-19 ukázala, mimo jiné, jak důležité jsou digitální nástroje a možnost propojit lidi bez ohledu na geografickou polohu. Ještě jednu věc nás nedávné měsíce naučily. Že přímočará snaha přenést do digitálního prostředí naše stávající přístupy a postupy obvykle nevede ke zdárnému cíli. Digitální svět je jiný a my se musíme naučit toho využívat.

Vznikají i nové moderní způsoby výuky a jednou z nich je i STAWEBNICE. Jedná se o interaktivní učební pomůcku významně urychlující přenos informací o stavebních materiálech a technologiích od předních výrobců k budoucím stavebním odborníkům. Forma mobilní aplikace je uživatelsky blízká Vám, mladé generaci, která se v tomto prostředí velmi dobře orientuje a umí jejich možnosti efektivně využívat zcela přirozeně. V souladu se současnými trendy vzdělávání tvoří významnou část příručky fotodokumentace, 3D modely a zejména pak instruktážní videa představující názorně učební látku na konkrétních řešeních z praxe. STAWEBNICE je vhodná pro distanční i prezenční výuku, pro testování, samostudium i jako zdroj informací přímo na stavbě.

Digitální on-line učebnice STAWEBNICE je tedy, myslím, velmi dobrým příkladem správně pojatého digitálního nástroje. A hned ze dvou důvodů.

Ten první je nasnadě – otevírá žákům i jejich učitelům úplně novou cestu k moderní výuce. Velmi dobře propojuje nutné teoretické informace s názornými ukázkami a příklady. Kdokoli se do jejího prohlížení pustí, není omezen jen na – někdy trochu scholastický – výklad definic a pravidel. Informace jsou názorně propojeny přímo s modelem stavby, což pomáhá k mnohem lepšímu utřídění znalostí. Každý student či žák může postupovat svým vlastním tempem, v době, která mu vyhovuje. Přesně tak by měla vypadat digitální výuka v blízké budoucnosti. Samozřejmě tu ovšem nechybí ani možnosti pro učitele ověřit znalosti získané studiem.

Je tu ale ještě ten druhý důvod, kvůli kterému byste se měli do STAWEBNICE ponořit. Nabízí totiž skvělou příležitost podívat se na stavebnictví nejen takové, jaké známe, ale i na to, jak bude vypadat v digitálním věku. Najdete v ní totiž také část věnované metodě BIM, která je naší cestou ke Stavebnictví 4.0. Najdete zde informace o tom, co je a jak vzniká digitální dvojče, dozvíte se, co je digitální model stavby (DiMS) a proniknete s ní tak do základů digitálního stavebnictví. A to je důvod, proč je nahlédnutí do STAWEBNICE užitečným nejen mladší generaci, ale i mnoha zkušeným stavařům. 

Ing. Eduard Muřický
náměstek ministra obchodu a průmyslu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Czech Republic The Country For The Future

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.