Doporučení Akademie řemesel Praha

Stawebnice je konečně počin hodný poděkování

Více než deset let se v různých sférách mluví o potřebě podpory vzdělání středních odborných škol připravujících studenty pro přímé uplatnění na trhu práce – budoucí řemeslníky, projektanty apod. STAWEBNICE je konečně moderní a hmatatelnou pomůckou pro výuku odborných stavebních předmětů na SPŠ a SOU stavebních. Právě tyto školy přišly privatizací a transformací stavebnictví o přirozená partnerství s velkými stavebními firmami a malí živnostníci a drobné až střední společnosti nemají dost sil a prostředků na zajištění odpovídající podpory těmto školám.

Velkým problémem je i zajištění potřebných učebních pomůcek reagujících na dynamický rozvoj materiálů a technologií ve stavebnictví, včetně moderních prostředků pro podporu pedagogů, kteří se snaží držet krok s dobou ku prospěchu žáků. Průmysl 4.0 se deklaruje jako již všudypřítomný, ale je tomu skutečně tak? O to víc mě těší každý krok tímto správným směrem.

Akademie řemesel Praha – střední škola technická za téměř 70 let připravila více než 70.000 odborníků různých řemesel a techniků ve všech možných formách pro obor stavebnictví. Proto patří mezi tradiční a největší školy se zaměřením na stavební obory, která hledá cesty k lepší přípravě žáků na jejich budoucí profesi a usiluje o maximální zavádění technických novinek do obsahu i formy vzdělávání. Proto jsme vyzkoušeli i STAWEBNICI. Ukázalo se, že odpovídá učební osnově pro obor zedníka a ostatní stavební obory, je vhodným doplňkem ke klasickým metodám vyučování a je ideální pro samostudium a testování. Její výhody vynikly v posledním roce, kdy jsme museli přejít na distanční formu vzdělávání. Takovou učební pomůcku jsme dosud postrádali.

Nadchla nás také vstřícnost tvůrců a vlastníků k inovacím a rozšiřování STAWEBNICE o další materiálové segmenty a učební i testovací podklady. Možností každoroční aktualizace od garantů jednotlivých kapitol jsou tak podklady aktuální. Na tvorbě obsahu se podílejí vedoucí firmy zabývající se vývojem a výrobou nových stavebních výrobků a technologií, což zajišťuje velmi rychlý transfer nových poznatků od výrobců do středoškolského vzdělávání. Tak bude školám umožněno aktuálně držet krok s nejnovějším vývojem oboru.

Pro ekonomiku a financování středních odborných škol stavebního zaměření je velmi významná i bezplatná dostupnost STAWEBNICE jak na platformách Microsoft, Android i iOS. STAWEBNICE se tak stává dostupnou a uživatelsky přívětivou výukovou pomůckou, která je dnešní generaci žáků nejbližší. Edukační a instruktážní videa názorně představují reálné postupy na stavbách, které ne vždy je možno obdobným způsobem ukázat při prezenční formě výuky. Naše škola STAWEBNICI využívá, má s ní dobré zkušenosti a může ji doporučit jako zdroj aktuálních informací jak studentům, tak i již vyučeným řemeslníkům, kteří chtějí být informováni o novinkách v oboru.

Ing. Drahoslav Matonoha, ředitel školy
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická v Praze 4

Akademie řemesel Praha

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.